Granty na granty - promocja jakości III

2020-08-28 11:45:38
Kolejna edycja programu wsparcia MNiSW

Przedsięwzięcie jest kontynuajcą programu "Granty na granty". Celem przdsięwzięcia jest zwiększenie efektywności polskich instytucji w pozyskiwaniu finansowania badań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie w ramach przedsięwzięcia jest skierowane do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, aplikujących o granty w ramach programów badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzontu 2020).

 

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC. Wysokość dofinansowania w poszczególnych przypadkach jest opisana w komunikacie MNiSW o ustanowieniu przedsięwzięcia.

 

Więcej na temat przedsięwzięcia i warunki starania się o wsparcie finansowe: https://www.gov.pl/web/nauka/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również