Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska (dalej RPK CTT PK) udziela kompleksowych, profesjonalnych konsultacji oraz świadczy usługi wspierające, które mają na celu zwiększenie udziału naukowców i badaczy z obszaru województwa małopolskiego i podkarpackiego w konkursach oraz grantach finansowanych w 7. Programie Ramowym (2007-2013) oraz Horyzoncie 2020 (2014-2020).

 

Bezpośrednio z RPK CTT PK związana jest działalność Regionalnego Centrum Informacji sieci EURAXESS w Krakowie (RCIN - Regionalnym Centrum Informacji dla Naukowców). Więcej informacji znajdą Państwo na podstronach projektu Euraxess.

 

Podstawowe zadania RPK CTT PK oraz zasadnicza tematyka konsultacji:

  • informacje na temat Horyzontu 2020 (przewidzianego na lata 2014-2020)
  • ogólne informacje o Horyzoncie 2020: możliwości udziału, zasady formalne aplikowania w konkursach i grantach, pomoc w poszukiwaniu partnerów do międzynarodowych projektów badawczych
  • praktyczne aspekty udziału w programach ramowych UE: szczegóły dot. wypełniania wniosku, przebieg procesu aplikowania, założenia odnośnie ewaluacji wniosków, prowadzenie i rozliczanie projektów, niuanse finansowe, raportowanie
    wsparcie prawne: umowy projektowe Consortium Agreement, Grant Agreement, ochrona własności intelektualnej w projektach, bazy patentowe itp.
  • pomoc w poruszaniu się po serwisie internetowym CORDIS – Wspólnotowym Serwisie Informacyjnym Badań i Rozwoju, stanowiącym przestrzeń informacyjną poświęconą europejskim działaniom na rzecz badań i rozwoju (B+R) oraz transferu technologii
  • inne

Formy/ środki działalności informacyjnej RPK CTT PK:

  • konsultacje, warsztaty komputerowe, szkolenia, specjalne szkolenia na zamówienie, również wyjazdowe poza naszą siedzibą (oferta szkoleń RPK)
  • dni informacyjne, konferencje poświęcone wybranym aspektom związanym z Horyzontem 2020
  • materiały informacyjne, broszury, ulotki, praktyczne przewodniki po wybranych zagadnieniach dot. 7PR/ Horyzont 2020, wydawane najczęściej własnym nakładem

 

 


 


 

 

RPK CTT PK funkcjonuje nieprzerwanie od 1999r. Początkowo był to jeden z punktów informacyjnych w ramach ogólnopolskiej sieci punktów kontaktowych (w okresach funkcjonowania 5. i 6. Progamu Ramowego). Od 2006r. pełni rolę regionalnego koordynatora konsorcjum lokalnych  punktów kontaktowych, rozmieszczonych na obszarze dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego (lista punktów kontaktowych), monitorowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK). Działalność RPK CTT PK jest finansowana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

RPK CTT PK prowadzi szkolenia i udziela kompetentnych porad na temat programów ramowych UE z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich i wiedzy wyniesionej z poprzednich programów ramowych. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu RPK CTT PK podparte praktyką oraz indywidualną analizą poszczególnych przypadków pozwala skutecznie pomagać naukowcom i badaczom w regionie w pozyskiwaniu środków unijnych na prowadzenie badań naukowych oraz rozwój/ kontynuację kariery zawodowej. Każda osoba w zespole jest w stanie udzielić konkretnych odpowiedzi na pytania właściwie w każdej z dziedzin związanych z aplikowaniem i finansowaniem projektów unijnych.

 

Osoby odpowiedzialne za poszczególne aspekty związane z programem Horyzont 2020:

 

Anna Armuła – (koordynacja konsorcjum) ogólna informacja o Horyzoncie 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego, sprawy finansowe

 

Magdalena Wójtowicz – informacje na temat Horyzontu 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego poszukiwanie partnerów, instrumenty dla regionów i krajów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym: ERA Chairs, twinning i teaming

 

Dorota Markiewicz-Roszak – informacje na temat Horyzontu 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego, stypendia, mobilność naukowców, granty ERC

 

Dawid Gacek – informacje na temat Horyzontu 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego, mobilność naukowców, poszukiwanie partnerów, projekty badawcze

 

Irena Śliwińska - informacje na temat Horyzontu 2020, poszukiwanie partnerów, organizacja szkoleń, analizy statystyczne

 

Dorota Wilamska-Opido – aspekty finansowe w Horyzoncie 2020, realizacja projektów z 7. Programu Ramowego

 

Marlena Marek - działania promocyjne, organizacja eventów

Kontakt:

Anna

Anna Armuła

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
Magdalena

Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Irena

Irena Śliwińska

tel.: +48 12 628 26 60, +48 663 708 426
Zobacz opis
Dorota

Dorota Markiewicz - Roszak

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Dawid

Dawid Gacek

tel.: +48 12 628 26 74
Zobacz opis
Dorota

Dorota Wilamska - Opido

tel.: +48 12 628 26 57
Zobacz opis
Marlena

Marlena Marek

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business