Konsultacje dla MŚP ws. proponowanych zmian w unijnym prawie konsumenckim

2017-08-31 12:07:26
Komisja Europejska ogłasza konsultacje w celu zgromadzenia opinii od przedsiębiorców, aby ocenić potencjalny wpływ jaki przewidywane zmiany przepisów mogą wywrzeć na MŚP sprzedające towary lub usługi konsumentom w Europie

Ankieta jest w pełni anonimowa. Należy ją pobrać, wypełnić, a następnie odesłać na adres enterprise@transfer.edu.pl, do dnia 20 września 2017 r.


Ankietę podzielono na trzy części, mogą Państwo zdecydować, czy chcą odpowiedzieć na pytania zawarte we wszystkich częściach, czy jedynie na pytania zawarte w kwestionariuszu głównym lub w tych kwestionariuszach szczegółowych.

Konsultacje mają związek z ukończoną niedawno „oceną adekwatności” unijnego prawa konsumenckiego dotyczącego marketingu oraz oceną dyrektywy w sprawie praw konsumentów (zob. wyniki tutaj: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332). Wyniki potwierdziły, że zasadniczo unijne prawo konsumenckie jest nadal adekwatne, jednakże wskazują również na potrzebę zwiększenia wiedzy oraz poprawy egzekwowania przepisów i możliwości korzystania ze środków prawnych, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać obowiązujące przepisy.

Dziękujemy za poświęcony czas, który pomoże Komisji zaproponować skuteczniejsze przepisy zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw.

 

Pobierz:

Kontakt:

Magdalena

Magdalena Dziubek-Helt

tel.: +48 12 628 25 27
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również