Prace "TRL+" na finiszu

2018-10-08 07:02:57
28 września odbyło się spotkanie dotyczące zaawansowania prac przedwdrożeniowych prowadzonych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjność+". Kierownicy projektów konkursowych TRL+ przedstawiali stan zaawansowania prowadzonych przez siebie prac.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu „Innowator Innowacyjności +”, realizowanego przez zespół ds. komercjalizacji z Centrum Transferu Technologii PK, 28 września zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące zaawansowania prac przedwdrożeniowych w ramach konkursu TRL+.

Na zaproszenie Prorektora ds. Nauki naukowcy prowadzący prace przedwdrożeniowe w ramach projektu omówili postęp prac w obecności Dziekanów, przedstawicieli Venture Capital, przedstawicieli spółki Intech PK oraz specjalistów ds. komercjalizacji z CTT PK.

W ramach projektu „Innowator Innowacyjności +” prowadzonych jest 16 prac przedwdrożeniowych (TRL+), które zostały wyłonione w konkursie przeprowadzonym wiosną 2017 roku. Komitet Inwestycyjny składający się z przedstawicieli nauki i biznesu, wyłonił wówczas, spośród 25 projektów te, o najwyższym potencjale wdrożeniowym.

Nagrodą w konkursie było dofinansowanie z MNiSW na poziomie 80% zaplanowanych kosztów. Pozostałą część wydatków, pokrywają jako wkład własny macierzyste wydziały twórców. W sumie, przyznanych zostało 1 108 607,20 złotych netto wsparcia na prace przedwdrożeniowe prowadzone na wydziałach Politechniki Krakowskiej.

 

Wydział

Dofinansowanie
netto w PLN

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

525 240,00

Wydział Inżynierii Lądowej

239 939,20

Wydział Architektury

140 148,00

Wydział Inżynierii Środowiska

80 000,00

Wydział Mechaniczny

80 000,00

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

43 280,00

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

-

razem

1 108 607,20

 

Dzięki wsparciu finansowanemu, naukowcy mieli możliwość stworzenia prototypów, przeprowadzenia badań i analiz, dokonania potrzebnych certyfikacji przygotowujących technologie do wejścia na rynek. Udział w projekcie umożliwił im, także doposażenie wydziałowych laboratoriów i instytutów w urządzenia niezbędne do prowadzenia badań i analiz.

Zakupiono między innymi napylarkę wysokopróżniową, oscyloskop, reaktor mikrofalowy, komorę klimatyczną i dwie komory laminarne, wysokotemperaturowy reaktor przepływowy do pomiarów katalitycznych, homogenizator laboratoryjnych, mikroskop optyczny, laboratoryjny piec muflowy, zamrażarkę, inkubator, układ pomiarowy, dalmierz, kamera, przyrządy pomiarowe. Dodatkowo zakupiono drobny sprzęt laboratoryjny, materiały zużywalne i odczynniki na kwotę blisko 200 tyś złoty netto.

W trakcie spotkania, koordynatorzy prac zaprezentowali przebieg merytoryczny, osiągnięte wyniki oraz stopień wykorzystania środków. W podsumowaniu wykazano, że zespoły konkursowe TRL+ zrealizowały już w sumie 3/4 budżetu przeznaczonego na prace przedwdrożeniowe. Z przedstawionych sprawozdań wynika, że główne założenia projektów zostały już przebadane, powstały prototypy i próbki demonstracyjne, a do ukończenia pozostały jeszcze jedynie analizy i testy uzupełniające. Większość naukowców uzyskała zadawalające wyniki, a niektórzy nawet lepsze i bardziej zaskakujące od zakładanych.

Osiągnięty poziom TRL (Technology Readliness Level), pozwala na zaprezentowanie innowacji politechnicznych przedstawicielom przemysłu. Sukcesywnie prowadzone są rozmowy z potencjalnymi odbiorcami, dzięki czemu prace są na bieżąco dostosowywane pod konkretne zapotrzebowania rynkowe. Przygotowane oferty dotyczą:

 • nowych sposobów otrzymywania leków,
 • nawozów z alternatywnych surowców fosforowych,
 • katalizatora tlenkowego,
 • platformy pomiarowej,
 • biodegradowalnych kompozytów,
 • prototypu trójfazowego falownika napięcia,
 • izolacyjnych kotwi,
 • polimerowych nanokompozytów do optoelektroniki,
 • materiałów termoizolacyjnych,
 • tekstyliów o właściwościach biobójczych
 • paneli do zastosowań militarnych,
 • normatywów przestrzeni miejskiej
 • identyfikacji warunków cieplnych pracy linii kablowych.

W ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +” w grudniu ubiegłego roku powołano na Politechnice Krakowskiej spółkę spin-off o nazwie SPEKTRONIK sp. z o.o. Spółka ta wdraża na rynek innowacyjny systemu skaningu laserowego.

O niektórych pracach można przeczytać w miesięczniku Nasza Politechnika (nr 2, 3, 4, 5 i 6).

Kontakt:

mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
mgr inż. Marlena

mgr inż. Marlena Marek

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Poleć znajomym: