Nanokompozyty polimerowe - Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej

Oferta technologiczna Politechniki Krakowskiej:

Nanokompozyty polimerowe o wysokim współczynniku załamania światła

 

Kontakt:
CTT PK
Zespół ds. komercjalizacji
s2b@transfer.edu.pl
+48 12 628 25 42

Więcej o procesie komercjalizacji na PK: www.transfer.edu.pl/pl/komercjalizacja


--------
Prezentacja oferty Politechniki Krakowskiej współfinansowana w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”

Poleć znajomym: