Inkubator Innowacjności 2.0

„Inkubator Innowacyjności 2.0” to kolejna edycja programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Działanie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększyć ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

 

Centrum Transferu Technologii PK realizuje projekty z tego cyklu od samego początku:

Edycja programu:

Czas trwania:

Budżet netto projektu:

I. Inkubator Innowacyjności

02.2014 – 09.2015

1 315 400 zł

II. Inkubator Innowacyjności +

02.2017 – 01.2019

2 431 000 zł

III. Inkubator Innowacyjności 2.0

02.2019 – 03.2020

1 210 000 zł

 

Dofinansowanie przez MNiSW w edycji III programu wynosi 90% koszów kwalifikowanych tj. 1 100 000zł.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmującego w szczególności;

  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac;
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce;
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

Zadanie 4. Przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych (dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy);

Zadanie 5. Wyłonienia Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII PK oczekuje na pozytywne rozpatrzenie wniosku i przyznanie dofinansowanie w ramach projektu „Inkubator innowacyjności 2.0” przez MNISW.

Poleć znajomym:
 
Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business