Poszukiwani eksperci Grup Doradczych w Horyzoncie 2020

2013-02-12 14:37:45
Komisja Europejska zaprasza naukowców, specjalistów, praktyków, ze wszystkich obszarów naukowych i zawodowych do składania aplikacji do Grup Doradczych kolejnego Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”.

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska zaprasza naukowców, specjalistów, praktyków, ze wszystkich obszarów naukowych i zawodowych do składania aplikacji do Grup Doradczych kolejnego Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”

Komisja Europejska poszukuje ekspertów ze wszystkich dziedzin do uczestnictwa w kształtowaniu agendy przyszłego programu Unii Europejskiej na finansowanie badań i Innowacji – Horyzont 2020. KE zamierza powołać pewną liczbę Grup Doradczych, którzy mają zapewnić wysoką jakość i terminowe doradztwo na przygotowanie zaproszeń do składania wniosków projektowych w programie Horyzont 2020.

Zaproszenie do składania Expression of Interest pozostaje otwarte na czas trwania programu Horyzont 2020, eksperci mogą zarejestrować się w dowolnym czasie, jednak tylko te zgłoszenia, które przesłane zostaną nie później niż do 6 marca 2013 do godziny 17.00 będą brane pod uwagę do tworzenia pierwszych Grup Doradczych Programu Horyzont 2020.

Wszystkie informacje i dokumenty są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-experts

Zachęcamy do zgłaszania swoich aplikacji. Reprezentacja polskich naukowców, przedsiębiorców, specjalistów  w kształtowaniu polityki UE może przyczynić się do większego uwzględniania potrzeb polskiego środowiska naukowego i gospodarczego.

Kontakt:

mgr Anna

mgr Anna Armuła

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
mgr Magdalena

mgr Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również