Informacja w sprawie zmian ustawowych dotyczących komercjalizacji wyników powstałych na uczelni

2017-01-03 08:04:57
Zgodnie z wprowadzonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zmianami, od dnia 31 grudnia 2016 r. pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z tymi wynikami know-how muszą złożyć oświadczenie.

Informujemy, że dnia 31 grudnia 2016 r. weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności (ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1933) zmieniająca m.in. ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1842).

Zgodnie z wprowadzonymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zmianami, od dnia 31 grudnia 2016 r. pracownicy zainteresowani nabyciem praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z tymi wynikami know-how muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Oświadczenie, o którym mowa w zadaniu poprzednim, powinno być złożone w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia przekazania Uczelni informacji o wynikach i związanym z nimi know-how. W przypadku złożenia przez pracownika powyższego oświadczenia, Uczelnia uruchamia procedurę prowadzącą do podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji wyników i związanego z nimi know-how. Termin na podjęcie przez Uczelnię decyzji w sprawie komercjalizacji wynosi 3 miesiące od dnia złożenia przez pracownika ww. oświadczenia.

 

Ponadto, ustawa o innowacyjności wprowadza również następujące zmiany:

  • od 31 grudnia 2016 r.  wynagrodzenie przysługujące Uczelni za przeniesienie na pracownika praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz związanego z tymi wynikami know-how nie może być wyższe niż 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  • zniesienie dotychczasowego ograniczenia, określonego w art. 86f ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. że udział w środkach uzyskanych z komercjalizacji przysługujący pracownikowi albo Uczelni przysługuje nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.
Poleć znajomym:
 
 
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business