Komercjalizacja

ZAKOŃCZYŁEŚ BADANIA, STWORZYŁEŚ ROZWIĄZANIE?

Zgłoś wynik swojej pracy na Politechnice Krakowskiej

 

Pamiętaj! Zgodnie z Regulaminem zarządzania prawami autorskimi (zaktualizowanym 26 kwietnia 2017r.), Pracownik PK niezwłocznie po stworzeniu wyniku powinien powiadomić o tym PK poprzez złożenie kompletnej dokumentacji wyniku w CTT PK.

Żeby dokonac zgłoszenia wyniku należy:

 

Gdy zapadnie decyzja Prorektora ds. Nauki o komercjalizacji i sposobie ochrony wyniku, Zespół Rzeczników Patentowych pomoże zabezpieczyć prawnie wyniki Twojej pracy poprzez ochronę know-how lub zgłoszenie patentowe.

 

*UWAGA: Umowę przeniesienia praw do uzyskania patentu - przedstawia się w przypadku gdy twórca lub współtwórca np. projektu wynalzaczego niezatrudniony na PK (np. student lub doktorant) wyraża wolę alby rozwijac rozwiązanie na PK i w tym celu chce przenieść prawa majątkowe do wyniku na PK.

 

*UWAGA: W przypadku gdy dochodzi do zgłoszenia wyniku, którego prawa majetkowe należą do więcej niż jednego podpitu, należy w ZRPAT zgłosić taką informację. Zostanie wtedy podpisana umowa o współwłasności prawa do uzyskania patentu.

 

Do pobrania: "Ochrona własnosci przemysłowej w pigułce"

 

WAŻNE od dnia 31 grudnia 2016 r.: Informacja w sprawie zmian ustawowych dotyczących komercjalizacji wyników powstałych na uczelni

 

 

Przydatne pliki


Zobacz również:

Ścieżki komercjalizacji na Poliechnice Krakowskiej

FAQ - dot. własności intelektualnej i komercjalizacji

Inkubator Innowacyjności +


Pobierz:

Kontakt:

Urszula

Urszula Pełka-Rębalska

tel.: +48 12 62825 42
Marlena

Marlena Marek

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
Joanna

Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Małgorzata

Małgorzata Ciesielska

tel.: +48 12 628 25 42
Zobacz opis
Poleć znajomym: