KONKURS TRL 2.0

2019-02-14 12:46:12
Zapraszamy wszystkich pracowników PK, doktorantów, studentów i absolwentów do złożenia wniosku o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.

„KONKURS TRL 2.0” na prace przedwdrożeniowe

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych Politechniki Krakowskiej.

Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL, w szczególności na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych będą podlegały dofinansowaniu ze środków projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapewnienie 10% wkładu własnego przez Władze Wydziału Wnioskodawcy.

Maksymalna kwota prac w ramach „konkursu TRL 2.0”: 90 000 zł netto
(Maksymalna kwota dofinansowania: 81 000 zł netto)

Zamknięcie naboru: 1 marca 2019 r.

Wnioski należy składać w CTT PK bud. ARESZT. Niezbędne dokumenty:

- wniosek w formie papierowej z podpisami Kierownika jednostki i Dziekana Wydziału

- Regulamin Konkursu podpisany przez Wnioskodawcę

- elektorniczna wersja wniosku (plik .doc) na adres s2b@transfer.edu.pl

Kategorie kosztów podlegające dofinansowaniu:

  • wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego, oprogramowania i licencji na oprogramowanie (wartość zakupionych środków trwałych podlega ograniczeniu do 10% wartości uzyskanego dofinansowania)
  • wydatki na zakup materiałów i surowców
  • koszty aparatury naukowo-badawczej (odpisy amortyzacyjne, koszty odpłatnego korzystania z aparatury - leasing, wynajem)
  • usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu
  • koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu
  • wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za zgłoszenia patentowe (krajowe i zagraniczne)
  • wydatki związane z obsługą prawną i spełnieniem wymogów formalnych przy założeniu spółki

ZAPRASZAMY DO KONSULTACJI PROJEKTÓW - zespół ds. komercjalizacji!

Dokumety do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK KONKURSOWY

Wyniki konkursu TRL 2.0.Program finansowany jest ze środków projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Kontakt:

Urszula

Urszula Pełka-Rębalska

tel.: +48 12 62825 42
Joanna

Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Marlena

Marlena Marek

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
Małgorzata

Małgorzata Ciesielska

tel.: +48 12 628 25 42
Zobacz opis
Poleć znajomym: