Na PK o technologiach kosmicznych i satelitarnych

2019-03-04 07:29:39
„BalticSat From The Sky 2019” to konferencja informacyjna na temat hackathonu organizowanego w ramach współprowadzonego przez Politechnikę Krakowską projektu „BalticSatApps”

Wydarzenie odbędzie się 6 marca br. o godz. 10.00 w pawilonie „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24.

Celem projektu jest przyspieszenie wprowadzania na rynek usług opartych o dostęp i przetwarzanie danych satelitarnych w rejonie Morza Bałtyckiego, poprzez wykorzystanie potrzeb i wyzwań społecznych oraz akceleracji nowych startupów. Rezultatem przedsięwzięcia będzie udoskonalenie wiedzy oraz dostępu do danych, dostarczonych przez program Copernicus (program obserwacji Ziemi realizowany przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną), a także zwiększenie świadomości, popytu i innowacyjności w obszarze danych satelitarnych. Prace nad projektem „BalticSatApps” prowadzą Politechnika Krakowska, Krakowski Park Technologiczny oraz Instytut Geodezji i Kartografii wraz z krajami regionu Morza Bałtyckiego (Finlandia, Szwecja, Estonia, Rosja).

 

Na marcową konferencję złoży się cykl krótkich wykładów przygotowanych przez przedstawicieli firm i organizacji publicznych oraz rządowych związanych z sektorem kosmicznym oraz wykorzystujących dane i serwisy platformy Copernicus. Pojawią się miedzy innymi przedstawiciele Skywarn Polska, Instytutu Geodezji i Kartografii, Jlupin oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z problematyką inżynierii oprogramowania, przetwarzania dużych zbiorów danych, przetwarzania danych satelitarnych, finansowaniem i wsparciem technologii kosmicznych oraz satelitarnych w Polsce.

 

Konferencja będzie jednym z wydarzeń poprzedzających tegoroczny dwudniowy hackathon, który w dniach 26-27 kwietnia br. odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Wydarzenie pozwoli wyłonić najlepsze rozwiązania z zakresu usług, wykorzystujących dane satelitarne w pięciu obszarach zastosowań: edukacja oparta o dane satelitarne, przyjazne miasta, rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, nowe rozwiązania przetwarzania i analizy danych satelitarnych, teledetekcja w naukach o Ziemi.

 

Więcej informacji o projekcie „BalticSatApps” i możliwość rejestracji do udziału w hackathonie na: balticsatapps.pl

Poleć znajomym: