Partnerstwo dla Innowacji - poznaj ofertę Politechniki Krakowskiej!

2018-12-05 06:37:29
Technologie gotowe do wdrożenia czekają na Politechnice Krakowskiej. Nawiąż współpracę z firmami z Amerykańskiej Izby Handlowej i z małopolskimi firmami sektora MSP. Zapraszamy już 15 stycznia 2019 na konferencję „Partnerstwo dla Innowacji”

Chcemy nie tylko zaprezentować nasze osiągniecia, ale i poznać Państwa potrzeby badawcze i rozwojowe w celu wspólnego stworzenia nowych produktów i usług.

Podczas konferencji nasi partnerzy - doradcy podatkowi KPMG - omówią modele finansowego wsparcia innowacji i prac B+R w przedsiębiorstwach oraz prowadzić będą konsultacje w zakresie podatkowych narzędzi wsparcia działalności innowacyjnej oraz ustrukuryzowania działalności pod kątem pozyskania inwestorów zewnętrznych. Równocześnie będzie możliwość odbycia indywidualnych rozmów z zespołami badawczymi z Politechniki Krakowskiej, które dzięki wsparciu finansowemu projektu "Inkubator Innowacyjności +" przygotowały swoje technologie do wdrożenia. Będzie to również doskonała okazja, aby zapoznać się z ofertami spółek Politechniki Krakowskiej, które podbijają rynek bazując na wynikach prac naukowców naszej uczelni. Krótki opis poszczególnych technologii.

REJESTRACJA

Poznaj nasze technologie i wybierz interesujący Cię projekt - lista TUTAJ!

Już dziś możesz umówić indywidualne spotkanie podczas konferencji z wynalazcami Politechniki Krakowskiej! Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie: e-mail s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

Honorowy patronat:

  • Rektor Politechniki Krakowskiej - prof. dr hab. inż. Jan Kazior

  • President of American Chamber of Commerce - Jacek Drabik - Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (region Kraków&Katowice)

AGENDA Konferencji

15 stycznia 2019, ul. Warszawska 24, Galeria GIL, Ip.

REJESTRACJA NA konferencji od 9:30

10:00

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Jan Kazior - Rektor Politechniki Krakowskiej

dr. B. Bix Aliu - Konsul Generalny USA w Krakowie

Jacek Drabik - Dyrektor Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (region Kraków)

10:30

Partnerstwo dla Innowacji

Jacek Kasz Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK


Sala konferencyjna GIL

Sala CZYTELNIA

10:45

Podsumowanie projektu „Inkubator Innowacyjności +”

Urszula Pełka-Rębalska – Kierownik projektu

 

Spotkania indywidualne pomiędzy zespołami badawczymi a zarejestrowanymi firmami.

Zapraszamy do umawiania się na konkretne godziny:

s2b@transfer.edu.pl
tel. 12 628 28 45

11:15

Podatkowe narzędzia wsparcia dla prac B+R i innowacji

Paweł Podsiedlik – Dyrektor, KPMG

11:45

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – wsparcie finansowe innowacji w przedsiębiorstwach

Marzena Wydryszek – Biuro Rozwoju i Innowacji ARP S.A.

12:15

Wybrane źródła finansowania działalności innowacyjnej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw

Małgorzata Lalicka - CTT PK

13:00

Lunch

 

Wystawcy - najbardziej innowacyjne firmy Małopolski:


Konferencja wspófinansowana z projektu „Inkubator Innowacyjności +” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

WYSTAWCY

STANOWISKO

NAZWA

OPIS ROZWIJANY

1

Lek przeciwdepresyjny

Jolanta Jaśkowska

Opracowanie nowej, bezrozpuszczalnikowej metody otrzymywania znanego na całym świecie leku przeciwdepresyjnego - Trazodonu prowadzonej w polu promieniowania mikrofalowego. Prace badawczo rozwojowe obejmują ustalenie optymalnych warunków syntezy oraz pełną charakterystykę zanieczyszczeń otrzymanego produktu. Metoda ta pozwoli wyeliminować toksyczne i drogie odczynniki oraz skrócić czas syntezy Trazodonu. Do wydzielenia produktu stosuje się wodę co czyni ją w pełni ekologiczną (Green Chemistry). Przeprowadzone dotychczas testy dowodzą, że opracowana technologia jest uniwersalna i z powodzeniem może być stosowana w syntezie innych związków w tym leków.

2

Nawozy PolFerAsh

Katarzyna Gorazda

Technologia, nazwana PolFerAsh, jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem, które zagospodarowuje odpady powstające w stacjach termicznej utylizacji osadów ściekowych. Odpady te stanowią bogate źródło substancji odżywczych, w tym fosforu, który może zostać odzyskany i ponownie wprowadzony do obiegu. Technologia zapewnia osiągnięcie wysokiego stopnia odzysku substancji odżywczych bez dodatkowego oczyszczania odcieków.

Uzyskane receptury nawozowe można zastosować jako nawóz zawiesinowy lub poddać granulacji, płatkowaniu lub bezpośredniemu suszeniu - PolFerAsh. Możliwe jest mieszanie produktów z innymi rynkowymi składnikami nawozowymi, aby uzyskać formulacje dostosowane do wymagań poszczególnych upraw.

Zaproponowane rozwiązania stanowią innowacyjną i kompleksową ofertę technologiczną dla producentów, którzy dbają o środowisko, przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju. Gwarantują częściowe zabezpieczenie w surowiec fosforowy alternatywny wobec naturalnej rudy, której zasobów Polska nie posiada.

3

Katalizator tlenkowy

Przemysław Jodłowski

Opracowanie katalizatora powodującego chemiczne utlenianie zanieczyszczeń zawartych w powietrzu atmosferycznym, a zwłaszcza sadzy. Produktem końcowym będzie katalizator w obudowie instalowany na końcowym odcinku wentylacji budynków i pomieszczeń. Jako segment docelowy określono właścicieli budynków użyteczności publicznej np. szpitale, urzędy, lokale rozrywkowe, galerie handlowe.

4

Dron pływający

Andrzej Wolak

Innowacyjne urządzenie służące do wykonywania pomiarów batymetrycznych dna zbiornika wodnego lub dużej rzeki wraz z eliminacją wpływu falowania na wyniki pomiarów. Urządzenie powstało w celu automatyzacji procesu wykonywania różnego rodzaju pomiarów na zbiornikach wodnych. Jest bezzałogowe o wysokim stopniu redundantności, przeznaczone do pracy w szczególnych warunkach wód śródlądowych. Oryginalnym rozwiązaniem jest wielopoziomowa aktywna redukcja i eliminacja wpływu falowania na wyniki pomiarów.

5

Podłoża do hodowli komórek

Marek Piątkowski

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ferrimagnetycznego nanokompozytu chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o ujemnym ładunku powierzchniowym, nadającego się do zastosowania jako podłoże do hodowli komórek, systemów kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków- środków kontrastowych do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Immobilizowane nanocząstki charakteryzują się unikalnymi właściwościami optycznymi, elektrycznymi i biologicznymi oraz brakiem działania cytotoksycznego. Technologia w porównaniu do obecnych na rynku rozwiązań cechuje się: korzystniejszymi właściwościami ferrimagnetycznymi, zwiększoną biodegradowalnością, zwiększoną biozgodnością.

6

Falownik napięcia

Witold Mazgaj

Falowniki napięcia znajdują zastosowanie w przemysłowych układach napędowych, w transporcie szynowym i napędach samochodów elektrycznych, coraz częściej instalowane są w tzw. energetycznych filtrach aktywnych służących do poprawy jakości energii elektrycznej oraz w układach przekształcania energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Straty mocy w falownikach napięcia powstają głównie w elementach przełączających, którymi najczęściej są tranzystory bipolarne z izolowaną bramką lub tyrystory ze zintegrowanym obwodem komutacyjnym. Ograniczenie tych strat może być dokonane przez stosowanie tzw. układów miękkiego przełączania tranzystorów, przy czym ograniczenie strat przełączania nie tylko podnosi sprawność falowników napięcia, ale również upraszcza system chłodzenia tranzystorów, co dla falowników napięcia średniej i dużej mocy może mieć zasadnicze znaczenie.

Opracowany przez zespól prof. Mazgaja układu miękkiego przełączania tranzystorów eliminuje mankamenty dotychczasowych rozwiązań zwiększając sprawności falowników napięcia.

7

Kotwie izolacyjne

Aleksander Byrdy

Izolacyjne kotwie to nowoczesne materiały służący do mocowania kamiennych elewacji budynków. Kotwy wykonywane są z wysokowytrzymałego tworzywa konstrukcyjnego. Rozwiązanie to ma obniżyć koszty produkcji zakotwień oraz obniżyć straty cieplne w budynkach, powstające przez punktowe mostki termiczne w postaci kotew stalowych.

Obecnie, ze względu na zaostrzające się regulacje energooszczędności w budownictwie, zakotwienia metalowe mają coraz mniejszy zakres stosowania, ponieważ stanowią intensywne mostki cieplne. Kotwie te wprowadza się do otworów uprzednio wywierconych w podłożu i mocuje się je przy użyciu zaprawy cementowej. Opracowane rozwiązanie stanowi ulepszenie istniejących technologii kotwienia elewacji. Zastosowanie wysokowytrzymałego tworzywa konstrukcyjnego pozwoli na: obniżenie kosztów produkcji zakotwień przy zachowaniu identycznych parametrów mechanicznych, obniżenie strat cieplnych w budynkach związane z mostkami cieplnymi oraz na usprawnienie montażu i prowadzenie go, także przy temperaturach ujemnych (obecnie niemożliwy ze względu na stosowanie zaprawy cementowej).

8

Nanokompozyty polimerowe

Katarzyna Matras-Postołek

Nanokompozyty polimerowe są to innowacyjne materiały składające się z dwóch elementów, z nieorganicznych nanocząstek oraz matrycy polimerowej. W skutek połączenia tych dwóch komponentów otrzymujemy nowy, hybrydowy materiał o wysokim współczynniku załamania światła. Tego typu nanomateriały, zwane często funkcjonalnymi, mogą zostać wykorzystane jako warstwa aktywna do budowy urządzeń optoelektronicznych, m.in. hybrydowych ogniw słonecznych lub diod elektroluminescencyjnych, ponieważ zwiększają absorpcję promieniowania słonecznego przez ogniwo.

Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie również w branży chemii innowacyjnej oraz w bioinżynierii.

9

Materiały termoizolacyjne

Jolanta Gintowt, Łukasz Łukaszewski

Nowatorski materiał biodegradowalnego zbudowany na bazie mikroorganizmów oraz odpadów organicznych. Posiada bardzo wysokie właściwości izolacyjne, dobre cechy wytrzymałościowe i jest niepalny.

Stanowi doskonałą ekologiczną alternatywę dla materiałów na bazie formaldehydu. Prowadzone są badania pod kątem zastosowania materiału w budownictwie, jako materiału do izolacji termicznej i przemyśle meblarskim jako płyty okładzinowe wewnętrzne, jak również w przemyśle modowym jako materiał na torebki ;)

10

Emulsje kosmetyczne

Magdalena Malinowska

Nowa pochodna lupeolu stanowi substancję aktywną opracowanych receptur kosmetyków emulsyjnych przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji skóry oraz przyspieszających proces regeneracji jej uszkodzeń. Opracowano oraz przebadano receptury emulsji kosmetycznych lekkiej emulsji na dzień oraz odżywczej emulsji do stosowania na noc. Emulsje kosmetyczne zawierające nową pochodną lupeolu wykazują działanie regenerujące w stosunku do skóry uszkodzonej, podrażnionej, a także pozytywnie wpływają na kondycję skóry wymagającej specjalistycznej pielęgnacji. Opracowane receptury spełniają wszystkie wymagania stawiane produktom wprowadzanym na rynek kosmetyczny i posiadają komplet badań potwierdzających ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe.

11

Antybakteryjne barwniki

Jolanta Pulit-Prociak

Opracowano metodę trwałego związania czynnika antymikrobiologicznego z powierzchnią materiałów tekstylnych. Takim biobójczym czynnikiem jest srebro nanocząstkowe lub nanometryczny tlenek cynku. Obydwa związki dzięki swoim unikatowym właściwościom uznawane są za lidera w walce z patogennym działaniem drobnoustrojów. Odznaczają się silnym działaniem spowalniającym ich funkcjonowanie. Jednak powszechne stosowanie nanocząstek srebra wbudowanych w strukturę produktów handlowych, zwłaszcza tkanin, może prowadzić do niekontrolowanego ich uwalniania do środowiska. I tak, nanocząstki metali lub tlenków metali, wbudowane w materiały tekstylne, w trakcie prania przedostają się do ekosystemów wodnych i oddziałując na organizmy żywe, stanowią dla nich zagrożenie. Intensywność przedostawania się nanocząstek do otoczenia uzależniona jest od sposobu ich związania z materiałem tekstylnym. Mechaniczne naniesienie nanocząstek na powierzchnię włókna skutkuje zwiększoną podatnością na ich wymywanie. Rozwiązaniem tego problemu może być metoda związania czynnika aktywnego z substancją barwiącą, a następnie zabarwienie tkaniny otrzymanym preparatem.

12

Panele kompozytowe

Tomasz Majka

Wielowarstwowe panele kompozytowe o wysokim współczynniku odporności na ostrzał. Materiał posiada satysfakcjonujące wyniki testów balistycznych. Panele o grubości do 20 mm zapewniają balistyczną ochronę klasy II i A1. Zatrzymują nie tylko amunicję sportową z miękkim rdzeniem, ale także amunicję wojskową z rdzeniem stalowym, stosowaną w większości broni strzeleckiej do f9 mm. Panele wytrzymują do 5 trafień. Ponadto nie ulegają korozji, nie mają problemu z upadkiem i szorstkim traktowaniem. Są odporne na wysokie i niskie temperatury, deszcz, słoną wodę i wiele innych czynników. Bardzo istotną cechą jest ich duża lekkość oraz niski koszt wytworzenia jednego panelu. Kompozyty te posiadają wielokierunkowy potencjał zastosowania, zarówno w na rynku militarnym jak i cywilnym. Mogą stanowić materiał do budowy pojazdów pancernych, jak i np. drzwi antywłamaniowych, czy kas pancernych.

13

Badanie warunków pracy linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

Janusz Pobędza

Innowacyjna metoda pozwalająca na ocenę w warunkach laboratoryjnych zagrożeń związanych z pracą linii kablowych w niekorzystnych warunkach cieplnych takich jak: zbyt mocno wysuszony grunt, zbyt wysokie temperatury powietrza, znaczne obciążenie linii (zbyt duże natężenie przenoszonego prądu, spowodowane koniecznością zapewnienia dostaw energii do odbiorców).

Wynikiem prac jest stanowisko laboratoryjne oraz dedykowany program w języku MATLAB do obliczeń MES, który będzie służył do symulacji podziemnych linii kablowych.

14

Aplikacja do oceny jakości życia na danym obszarze

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Opracowano współczesny normatyw urbanistyczny, uwzględniający lokalizację w strukturze miasta oraz potrzeby zróżnicowania standardów w zależności od wyznaczonych współczynników dla poszczególnych obszarów w dokumentach planistycznych lub w decyzjach administracyjnych. Określono standardy jakościowe miejsc zamieszkania oraz obszarów użytku publicznego. W jego opracowaniu uwzględniono zarówno podobne rozwiązania i zasady stosowane w Europie dla urządzenia przestrzeni miejskiej, jak i uzyskane w wyniku sondaży wśród potencjalnych nabywców nowych mieszkań w Krakowie. Narzędziem wspomagającym, służącym do oceny jakości życia w wybranym obszarze miasta jest aplikacja na urządzenia mobilne oparta na ogólnodostępnych mapach oraz badania jakościowe na próbie 1000 (do weryfikacji) osób pozwalająca ocenić użytkownikowi najbardziej optymalne miejsce dla jego osobistych preferencji.

17

System skaningu laserowego

Szymon Filipowski

Spektronik sp. z o.o.

System złożony jest z instrumentu pomiarowego oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki opracowanemu sposobowi przeprowadzania pomiarów oraz konstrukcji sprzętu, system pozwala na szybszą i bardziej precyzyjną inwentaryzację budynków oraz umożliwia bezpośrednią pracę nad efektami inwentaryzacji przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. System służy zarówno do inwentaryzacji już istniejących obiektów wewnętrznych oraz zewnętrznych, jak i do prac projektowych podczas tworzenia nowych obiektów. Narzędzie pozwala wyeliminować żmudną i długotrwałą obróbkę danych uzyskanych w trakcie pomiarów.

System umożliwia:

- automatyzację procesu inwentaryzacji i możliwość nanoszenia poprawek w trakcie pomiarów obrysów obiektów bez konieczności czasochłonnej obróbki chmury punktów;

- zagęszczenie pomiarów laserowych w miejscach zmiany kształtów, co pozwala na uzyskanie wyniku oszczędnego pod względem wymagań sprzętowych oraz ilości otrzymywanych danych, dzięki temu możliwa jest szybka i precyzyjna obróbka danych;

- automatyzacja procesu pomiaru i kolektywizacji danych;

- skrócenie czasu inwentaryzacji;

- kompatybilność otrzymanych danych ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym przez architektów;

- jednoczesny pomiar i przetwarzanie danych – inwentaryzacja w czasie rzeczywistym.

Prace przedwdrożeniowe dla powyższych technologii dofinansowano w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Poleć znajomym:
 
 
Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business