TECH FELLOW powołani na Wydziałach Politechniki Krakowskiej

2017-09-29 09:52:02
Inicjowanie współpracy z przemysłem - działania CTT i przedstawicieli wydziałów

Dziekani powołali na wydziałach brokerów technologii tzw. tech fellows - osoby zaangażowane we współpracę z Centrum Transferu Technologii.

Wydział imi i nazwisko e-mail tel służ.
WA Tomasz Ostachowicz tostachowicz@pk.edu.pl 31-30
WFMiI czekamy na zgłoszenia
WIEiK Dariusz Borkowski dborkowski@pk.edu.pl
WIL czekamy na zgłoszenia
WIŚ Andrzej Wolak Andrzej.Wolak@iigw.pk.edu.pl 28-17
WIiTCh Zbigniew Wzorek wzor@chemia.pk.edu.pl 27-73
WM Kinga Korniejenko kinga.korniejenko@mech.pk.edu.pl 34-50

Oferujemy:
-    szkolenia w zakresie transferu technologii i komercjalizacji – (ochrona własności intelektualnej, metody wyceny, miękkie umiejętności np. negocjacje, komunikacja) – szczegóły poniżej
-    wyjazdy na targi branżowe
-    udział w boot camp – warsztaty prowadzone przez mentora z Anglii w ramach projektu Progress TT związane z transferem technologii. Termin 16-17 listopad 2017.

Zadania Tech Fellow:
-    pomoc pracownikom CTT PK w identyfikacji naukowców zajmujących się zagadnieniami związanymi z otrzymywanymi zapytaniami z przemysłu;
-    pomoc merytoryczna w czasie spotkań z przedstawicielami przemysłu;
-    promocja oferty własnego wydziału na spotkaniach branżowych i wyjazdach;
-    współpraca przy przygotowaniu oferty międzywydziałowej PK;
-    konsultacje u przedsiębiorców w zakresie możliwego wsparcia ze strony PK;
-    ścisła współpraca z Dziekanem Wydziału i CTT PK.
-    Analiza informacji od CTT PK pod kątem przydatności dla wydziału oraz wsparcie merytoryczne przy planowaniu działań promocyjnych.
-    Wymiana wiedzy na temat działań prowadzonych przez Wydział – tak aby działania CTT i Wydziału były prowadzone wspólnie a nie równolegle.

 

Pierwsze szkolenia 

9.10.2017

Szkolenie z prawnych aspektów umów związanych komercjalizacją bezpośrednią (umowy licencji, sprzedaży) i pośrednią (spółki spin-off i spin-out).

10.09.2017

Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur międzynarodowych

23 i 24.10.2017

Szkolenie z zakresu wyceny własności intelektualnej/projektów B+R/nowych technologii (różne metody, ze szczególnym uwzględnieniem metody rynkowej/dochodowej)

 

 

Do wskazanego pracownika skierujemy zaproszenie na pierwszy cykl szkoleń z zakresu transferu technologii organizowany w CTT PK.

9.10.2017 
Szkolenie z prawnych aspektów umów związanych komercjalizacją bezpośrednią (umowy licencji, sprzedaży) i pośrednią (spółki spin-off i spin-out). 
 
10.09.2017
Szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem procedur międzynarodowych
 
23 i 24.10.2017
Szkolenie z zakresu wyceny własności intelektualnej/projektów B+R/nowych technologii (różne metody, ze szczególnym uwzględnieniem metody rynkowej/dochodowej) 

Kontakt:

Joanna

Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Urszula

Urszula Pełka-Rębalska

tel.: +48 12 62825 42
Poleć znajomym: