Unikatowe centrum badawcze do walki ze smogiem

2019-07-10 09:20:31
Jak zachowuje się wiatr w mieście? Co zaburza przepływ powietrza? Co stanowi klucz do dobrego napowietrzania miasta? Nad tymi zagadnieniami będą pracować naukowcy Politechniki Krakowskiej w nowym Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej

Ośrodek będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie obiektów badawczych przeznaczony m.in. do walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza. Inwestycja ta poszerzy bogatą ofertę usług badawczych Politechniki Krakowskiej.  Z badań prowadzonych w LAŚ skorzystają zarówno mieszkańcy Krakowa i Małopolski, jak i inni naukowcy, jednostki samorządowe oraz przedsiębiorcy budowalni.

 

Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej ma powstać do 2021 r. Całkowita wartość projektu to ponad 24,6 ml zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 17,7 mln zł Politechnika Krakowska, przy udziale Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych UE i Programów Międzynarodowych CTT PK, pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Nowe laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej powstanie na terenie kampusu Politechniki w Czyżynach przy al. Jana Pawła II 37. W LAŚ prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich. Wśród najważniejszych realizowanych tematów badawczych, oprócz tych związanych z oddziaływaniem wiatru w miastach, transportem zanieczyszczeń i sposobami dynamicznego wpływania na redukcję smogu, będą także problemy inżynierii wiatrowej, energetyki wiatrowej, wpływów środowiskowych na budowle i ludzi, aerodynamiki i dynamiki budynków, w tym badania obiektów budowlanych i konstrukcyjnych, narażonych na oddziaływanie wiatru i obciążenia śniegiem.

 

Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej dostarczą planistom i projektantom oraz szeroko rozumianemu rynkowi budowlanemu bogatej wiedzy, przydatnej do projektowania nowych osiedli lub modernizacji istniejących czy wznoszenia nowych budynków (zwłaszcza wysokich). Posłużą także jednostkom samorządowym (miast, gmin, powiatów, województw) do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i  formułowania innych uwarunkowań formalno-przestrzennych dla rozwoju obszarów zurbanizowanych, w tym tworzenia zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wyników prowadzonych w LAŚ badań można będzie m.in. ocenić efektywność proponowanych rozwiązań, już na wczesnym etapie procesu decyzyjnego w wymiarze programowym, planistycznym i projektowym.

 

LAŚ będzie wspierać nowy międzywydziałowy kierunek studiów na PK – inżynierię czystego powietrza. Kierunek zapewni studentom specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 

Źródło: www.pk.edu.pl

Poleć znajomym:
 
 
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business