Oferta i usługi

Zobacz usługi:

Oferta technologiczna PK i usługi badawcze

Oferujemy wsparcie w nawiązaniu kontaktu z właściwym zespołem badawczym lub naukowcem Politechniki Krakowskiej zainteresowany współpracą w zakresie:

  • podjęcia długofalowej współpracy w pracach badawczo-rozwojowych, pomagając jednocześnie dopasować odpowiedni program finansujący taką współpracę zarówno z funduszy krajowych, jak i międzynarodowych (umowy ramowe);

  • wykonania dla Państwa usługi badawcze, eksperckie czy szkoleniowe (pojedyncze zlecenia).

 

Oferty technologiczne i zakres prac badawczych znajdują się w bazie Science2Business (S2B) zawierająca opisy chronionych prawem rozwiązań technologicznych, jak również posiadane przez uczelnię zasoby (kadra, sprzęt, know-how).

 

Zobacz najnowsze oferty technologiczne Politechniki Krakowskiej

 

OFERTA WSPÓŁPRACY z Politechniką Krakowską (j. angielski):


CUT - technology portfolio - cooperation offer (summary)

1. Modular Building R&D Lab

2. Laboratory for Trace Organic Analyses

3. Department of Chemistry and Technology of Polymers

4. Department of Biotechnology and Physical Chemistry

5. Nanostructured Materials Technology

6. Laboratory of Photochemistry and Optical Spectroscopy

7. Małopolska Laboratory Of energy Efficient Building

8. Department of Building and Building Physics

9. Department of Transportation Systems

10. Institute of Thermal Power Engineering

11. Institute Of Building Materials And Structures

12. Laboratory of Medical Reverse Engineering

13. Laboratory of Applied Research

14. Department of Materials Engineering

15. Division For Manufacturing System Design

16. Laboratory of Precision Unconventional Machining

17. Laboratory of Coordinate Metrology

18. The Geotechnical Laboratory

19. Data Intensive Computing Lab

Kontakt:

mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Poleć znajomym: