Oferta i usługi

Zobacz usługi:

Rozwój kariery naukowej / stypendia

1. Stypendia międzynarodowe - oferty szyte na miarę

Ośrodek EURAXESS Kraków oferuje całą gamę stypendiów międzynarodowych, finansowanych przez różne podmioty. Konsultant EURAXESS doradzi jak kreować własną ścieżkę kariery naukowej. Przedstawi nie tylko możliwości stypendialne i stażowe w jednostkach naukowo-badawczych, uniwersytetach czy przedsiębiorstwach ale  również wyjaśni procedury aplikowania w danych programach. Co ważne, pomoc nie jest usługą jednorazową - konsultant może pomóc w dowolnym etapie procesu ubiegania się o stypendium zagraniczne. Jednocześnie z reguły utrzymywane są relacje z byłymi stypendystami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z wyjazdów i zakończonych pobytów za granicą podczas dni informacyjnych czy specjalnych szkoleń organizowanych przez ośrodek Euraxess w Krakowie.

 

Oferta stypendiów jest skierowana głównie do:

 • absolwentów szkół wyższych,
 • doktorantów,
 • pracowników naukowych, akademików,
 • pracowników jednostek naukowo-badawczych sektora państwowego i prywatnego.

 

Podstawowe bazy danych na temat zagranicznych ofert stypendialnych:

- EURAXES Job vacancies & Fellowships programmes

- Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

- Program Erasmus

- Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

- Wyszehradzki Program Stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

- DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

 

Szczególnie polecamy EURAXESS Jobs & Fellowships in Poland !

 

 

 

2. Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o granty Marie Skłodowskiej – Curie

Ośrodek EURAXESS udziela kompetentnych informacji na temat możliwości aplikowania w konkursach Marie Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. Działania Marie Skłodowskiej – Curie nakierowane są na rozwój kariery indywidualnych naukowców oraz wsparcie potencjału ludzkiego w nauce. Pomagamy w wyszukiwaniu instytucji goszczącej do tego typu projektów oraz najlepszych naukowców dla instytucji, które chcą przygotować wspólnie projekt MSCA. Pomagamy na każdym etapie przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 

Oferta indywidualna jest skierowana do naukowców w dwóch kategoriach:

 • Początkujący naukowiec: osoba z mniejszym niż 4 lata stażem naukowym, która nie uzyskała jeszcze stopnia doktorskiego
 • Doświadczony naukowiec: osoba ze stopniem doktora lub osoba z co najmniej 4-letnim, udokumentowanym stażem naukowym od momentu otrzymania tytułu magistra.

 

Otwarte konkursy MSCA , w ramach programu Horyzont 2020 znajdą Państwo na stronie Participant Portal.

 

 

 

3. Wsparcie zagranicznych naukowców w zakresie aspektów formalno-prawnych przyjazdów do Polski

Jako ośrodek informacji dla naukowców informujemy o warunkach prawno-administracyjnych przyjazdów do Polski w celu wykonywania pracy. Pomagamy naukowcom na miejscu odnaleźć się w polskiej rzeczywistości i w codziennych problemach prawno-administracyjnych. Zachęcamy aby z naszych usług korzystać zdalnie jeszcze na etapie planowania przyjazdu do Polski

 

 

 

4. Pomagamy w kontaktowaniu naukowców z ośrodków EURAXESS za granicą

Jako sieć współpracujemy z  podobnymi ośrodkami EURAXESS na terenie większości państw europejskich. Dzięki temu wyjeżdzający naukowcy i badacze będą w stanie uzyskać w danym kraju (na miejscu) kompleksową pomoc, zwłaszcza przed i w pierwszych dniach wyjazdu na stypendium/ staż zagraniczny.

 

Podstawowe zagadnienia w jakich pomagamy:

 • formalności administracyjno-prawne (rodzaj i treść umowy za granicą, umowa wiążąca z jednostką delegującą w kraju i inne),
 • kwestie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • zasady opodatkowania,
 • specyfikacja danego kraju europejskiego,
 • niuanse życia codziennego (wynajęcie mieszkania, koszty wyżywienia i utrzymania, bezpieczeństwo, jednostka walutowa, system bankowy, komunikacja, ceny, wypoczynek, turystyka itp.),
 • inne aspekty szczególnie interesujące osobę wyjeżdżającą.

 

Ośrodki sieci EURAXESS w Europie (wyszukiwarka w j.angielskim): link

Ośrodki sieci EURAXESS w Polsce (10 regionalnych centrów): link

 

 

 

5. Pomoc w obsłudze międzynarodowego portalu  Euraxess

Konsultanci ośrodka EURAXESS Kraków wytłumaczą użytkowanie portalu dla mobilnych naukowców euraxess (konsultacje indywidualne lub możliwość przeprowadzenia warsztatów praktycznych dla większej grupy). Pomogą w wyszukiwaniu odpowiedniej oferty pracy jak i ułatwią publikację życiorysu w międzynarodowej bazie cv na portalu EURAXESS.

W zakładce jobs znajdują się uaktualniane na bieżąco oferty pracy i oferty stypendialne dla naukowców, oferowane przez różne podmioty zagraniczne. Obecnie jest ok 6815 sprawdzonych ofert pracy dla naukowców w różnych dziedzinach nauki, pomożemy jak przeszukiwać bazę ofert pracy pod kątem zindywidualizowanych kryteriów wyboru.

Oprócz wskazówek dotyczących poruszania się po zakładkach portalu EURAXESS otrzymają Państwo informacje jak zamieszczać ogłoszenia o wakatach naukowych w Państwa uczelniach.

 

Uczelnie, instytuty PAN oraz badawcze mają obowiązek publikowania ogłoszeń o pracę dla pracowników naukowych na poniższych stronach internetowych:

 1. BIP danej uczelni wyższej;
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl;
 3. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców EURAXESS: http://ec.europa.eu
  /euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji w j.angielskim.

 

Szczegóły pod poniższym linkiem:

http://www.euraxess.pl/index.php/strona-glowna/452-zamieszczanie-ofert-pracy-w-bazie-euraxess

 

W Polsce oferty pracy na stanowiskach naukowych i akademickich zostały zebrane na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.bazaogloszen.nauka.gov.pl Na tej stronie dostępne są również formularze (wersja polska i angielska) dla instytucji naukowych i akademickich do przesyłania ogłoszeń w celu publikacji na stronie Ministerstwa.

 

PPoszukujących pracy nie naukowej zapraszamy do portalu EURES Polska - sieć europejskich ofert pracy.

 

http://ec.europa.eu/euraxess/

Kontakt:

mgr inż. Dorota

mgr inż. Dorota Markiewicz - Roszak

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
mgr Dawid

mgr Dawid Gacek

tel.: +48 12 628 26 74
Zobacz opis
Poleć znajomym: