Oferta i usługi

Zobacz usługi:

Transfer wyników badań powstałych na PK

Oferta skierowana do pracowników Politechniki Krakowskiej


Rejestracja wyników dokonanych na PK

 

Żeby dokonać zgłoszenia wyniku prac badawczych należy:

  • wypełnić formularz „Informacja o wynikach dokonanych na PK” stanowiący załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu, obejmujący m.in. tabelę podziału udziałów twórczych;
  • przygotować opis merytoryczny rozwiązania;
  • złożyć oba dokumenty w CTT PK;
  • do miesiąca zaprosimy Twórców do przedstawienia swojego rozwiązania na Zespole Technicznym, gdzie oceniać go będą Prorektor ds. Nauki, Kierownik Jednostki, Zespół Rzeczników Patentowych oraz specjaliści AIP i CTT PK.

Gdy zapadnie decyzja Prorektora ds. Nauki o komercjalizacji i sposobie ochrony wyniku, Zespół Rzeczników Patentowych pomoże zabezpieczyć prawnie wyniki Twojej pracy poprzez ochronę know-how lub zgłoszenie patentowe.

 

 

Doradztwo w zakresie ochrony własności

Pomagamy naukowcom w opracowaniu strategii ochrony własności intelektualnej. Tłumaczymy zawiłości związane z procedurą ochrony własności intelektualnej i koordynujemy proces z nią związany na Politechnice Krakowskiej we współpracy z Zespołem Rzeczników Patentowych PK.

 

 

Komercjalizacja

Pracownikom Politechniki Krakowskiej pomagamy w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami. Wskazujemy możliwe ścieżki komercjalizacji i pomagamy naukowcom i zespołom badawczym w szybkim i sprawnym wdrożeniu rozwiązań wypracowanych na Politechnice Krakowskiej do przemysłu.

Nasze wsparcie obejmuje:

  • zbadanie potencjału komercjalizacyjnego technologii PK;
  • przygotowanie oferty dla przemysłu i jej aktywne promowanie wśród potencjalnych kontrahentów oraz publikacja w bazach polskich i międzynarodowych;
  • analizę potrzeb klienta i dopasowanie oferty uczelni do wymagań zleceniodawcy;
  • poszukiwanie partnerów biznesowych  i moderowanie kontaktów z przedsiębiorcami poprzez przygotowanie i procedowanie dokumentacji oraz korespondencji związanej z wykonywaniem prac badawczych;
  • aranżowanie spotkań dwustronnych, telekonferencji czy udziału w targach;
  • zapewniamy wsparcie w zakresie negocjacji, ochrony własności intelektualnej i innych aspektów prawnych w tym konstruowania umów zabezpieczających interes obu stron.

 

Kontakt:

mgr inż. Marlena

mgr inż. Marlena Marek

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
Poleć znajomym: