Oferta i usługi

Zobacz usługi:

Wsparcie innowacji w firmie

Tworzenie, pozyskiwanie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie to najlepszy sposób na podniesienie jego konkurencyjności. Firma, która jest zdolna oferować i dostarczać na rynek nowe produkty i usługi lub dokonywać modernizacji już istniejących, zyskuje ogromną przewagę nad konkurentami.

 

W tym celu pomagamy określić poziom innowacyjności przedsiębiorstwa oraz powstających w firmie rozwiązań lub pozyskać nowe technologie w ramach współpracy technologicznej lub transferu technologii.

 

 

Oferowane usługi:

  • badanie potencjału innowacyjnego firmy (audyt technologiczny, improove),

  • wyszukiwanie partnerów międzynarodowych do współpracy technologicznej,

  • pomoc w nawiązaniu współpracy firmy z europejskimi jednostki badawczymi,

  • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

  • doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną firm,


Dzięki naszemu uczestnictwu w międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network (EEN) powyższe usługi są  całkowicie bezpłatna dla małopolskich firm z sektora MŚP.

 

 

Zobacz również: opinia o innowacyjności (usługa odpłatna).

 

Zachęcamy do indywidualnego kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty!

 

 


Kontakt:

mgr inż. Waldemar

mgr inż. Waldemar Górka

tel.: +48 12 628 25 27
Zobacz opis
mgr Paweł

mgr Paweł Kocoń

tel.: +48 12 628 25 87
Zobacz opis
mgr Jadwiga

mgr Jadwiga Widziszewska

tel.: +48 12 628 25 87
Zobacz opis
mgr Wioleta

mgr Wioleta Wiecheć

tel.: +48 12 628 20 45
Zobacz opis
Poleć znajomym: