Punkt Konsultacyjny KSU

Poznaj historie osób, którym udało się zrealizować marzenia o własnej firmie:

- Biznes w srebrnym pyle

- Promieniowanie pod kontrolą

- Firma „Bez stresu” – z Punktem Konsultacyjnym KSU

 

 

Projekt Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt systemowy pt.: Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiebiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops realizowany w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL.

 

Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego usługi informacyjne i opieki nad klientem świadczone są bezpłatnie, natomiast doradztwo w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej częściowo odpłatnie (10 zł za godzinę pracy doradcy).

 

KTO MOŻE BYĆ KLIENTEM PUNKTU KONSULTACYJNEGO?

 

Klientem Punktu Konsultacyjnego może być przedsiębiorca oraz osoba fizyczna zainteresowana podjęciem działalności gospodarczej.


Zakres usług Punktu Konsultacyjnego obejmuje:


1. Usługa informacyjna (m.in.):

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania firmy
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł
 • ochrona własności intelektualnej
 • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU

2. Usługa opieki nad klientem:

 • asysta przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym (m.in. w zakresie pożyczek preferencyjnych, funduszy poręczeniowych)
 • pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta

3. Usługa doradcza - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

 • konsultacje nt. profilu planowanej działalności
 • analiza SWOT planowanej działalności
 • analiza form i źródeł finansowania działalności
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu
 • wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • przygotowaniae dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia

4. Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego)
 • Moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www)
 • Moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej)
 • Moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)


GDZIE I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE?


Usługi świadczone są:

 • osobiście w siedzibie instytucji
 • w wyznaczonych terminach dyżurów wyjazdowych (informacje w zakładce dyżury)
 • telefonicznie
 • drogą elektroniczną korzystając  z zamieszczonego poniżej formularza kontaktowego

 

Zapraszamy na stronę MAŁOPOLSKICH PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: www.malopolska.ksu.parp.gov.pl

 


 


Poleć znajomym:
 
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business