SEAL OF EXCELLENCE - dofinansowanie dla Firm

2017-05-17 13:12:32
SEAL OF EXCELLENCE dofinansowanie dla Firm HORYZONT 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 17 maja 2017 roku ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

 

 

Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla  projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć doskonałości).


 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence w SMEI F1 H2020, pod warunkiem, że nie otrzymali ze środków publicznych dofinansowania na projekt, którego dotyczy certyfikat ani nie składali na ten projekt wniosku do SMEI F2 H2020 (Fazy 2. Instrumentu MSP w ramach programu Horyzont 2020).

Grant będzie rozliczony na podstawie kwoty ryczałtowej.

Kwota ryczałtowa kosztów kwalifikowanych wynosi - 300 000,00 zł.

Maksymalna kwota grantu przyznawana przedsiębiorcy na jedno studium wykonalności wynosi:

210 000,00 zł dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy de minimis lub pomocy publicznej) oraz dla średnich przedsiębiorców (w przypadku pomocy de minimis),

180 000,00 zł średnich przedsiębiorstw (w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę pomocy publicznej).

W ramach umowy o powierzenie grantu przewiduje się możliwość uzyskania zaliczki w wysokości do 40% wartości grantu.

 

Wnioski można składać w terminie od 24 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r

 


Kontakt:

mgr Jadwiga

mgr Jadwiga Widziszewska

tel.: +48 12 628 25 87
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business