Innovator Małopolski 2012

Ideą konkursu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania poprzez promowanie dobrych przykładów. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie województwa małopolskiego i mogących poszczycić się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. Innovator Małopolski 2012 jest siódmą edycją konkursu. Celem konkursu jest także promocja regionu jako miejsca przyjaznego nowym technologiom
i innowacjom oraz promowanie wśród firm regionu ducha nowatorskiego podejścia do biznesu, otwartości na śmiałe pomysły, idei transferu nowoczesnych technologii.

 

Przebieg konkursu Innovator Małopolski 2012

Do rywalizacji stanęło 47 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski różnych branż. Do pierwszego etapu zakwalifikowano – na podstawie autoprezentacji i dokumentacji osiągnięć  - 37 firm. Spośród nich do drugiego etapu Kapituła Konkursu wybrała 18 półfinalistów, w których odbył się audyt technologiczny dokonany przez niezależnych ekspertów (pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczo-rozwojowych). Ocenie poddano parametry decydujące o innowacyjności firmy, produktu, usługi czy technologii.
7 firm najlepiej ocenionych przez ekspertów zostało zaproszonych do finału, w którym wybrano laureatów w trzech kategoriach: Przedsiębiorstwo Mikro, Małe i Średnie oraz przyznano jedno wyróżnienie. Przewodniczącym Kapituły Konkursu był JM Rektor Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

 

 

Laureaci konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2012


Laureat w  kategorii mikro:

VIS INVENTIS sp. z o.o. za technologię termoizolacji przeszkleń o niespotykanych dotychczas parametrach optycznych i termicznych - SUPERWINDOWS

Nagrodzona koncepcja przeszkleń stanowi przyczynek do zmiany sposobu myślenia o oknach i przeszkleniach w architekturze budynku. Należy zdać sobie sprawę, że istnienie okna samego w sobie związane jest silnie z niską termoizolacyjnością elementów przeziernych. Proporcja okien w stosunku do ścian jest niska. Gdyby było odwrotnie, budynek traciłby zbyt dużo ciepła. Jednakże, zrównanie parametrów termicznych okien i ścian nie tylko zmieniłoby te proporcje, ale kwestionowałoby samą potrzebę istnienia okien. Jednym słowem, granica między ścianą a oknem mogłaby zostać określona nie w przestrzeni, a w czasie: okno
w odpowiednich momentach, np. w nocy stawałoby się ścianą. Technologia termoizolacji przeszkleń SUPERWINDOWS posiada niespotykane dotychczas parametry optyczne
i termiczne. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich, przeziernych elementów konstrukcji budynków w standardzie lepszym niż ściana budynku pasywnego (U=0,05W/m²K – 0,2W/m²K, g=70%). Przeszklenia o głębokości od 1000 do 5000 mm posiadają wewnętrzną blokadę konwekcji termicznej w postaci nachylonych przegród wymuszających korzystną stratyfikację termiczno-gęstościową. Przegrody zbudowane są z ultra cienkiego szkła
o grubości od 50 do 100 mikrometrów lub z polimerów o wysokiej jakości optycznej (CR39, poliwęglan, politeraftalan etylenu). Technologia dotyczy przeszkleń pionowych lub słabo nachylonych jako elementu klasycznej stolarki otworowej (okien otwieranych i okien stałych, oszklonych drzwi, w tym balkonowych), a w szczególności systemów lekkich szklanych ścian osłonowych (w wersji otwieranej i stałej), szklanych fasad (w tym podwójnych), stromych okien połaciowych i innych stromych przeszkleń dachowych oraz konstrukcji typu szklarni.

 

Laureat w  kategorii małe:

SILVERMEDIA sp. z o.o. za kompleksowe rozwiązanie do wspierania diagnostyki kardiologicznej - Silvermedic Cardio

Silvermedic Cardio jest kompleksowym rozwiązaniem, wspierającym diagnostykę kardiologiczną, jednym z modułów platformy Silvermedic, której rdzeń stanowi aplikacja dostępna przez przeglądarkę internetową, co pozwala na korzystanie z systemu niezależnie od lokalizacji. Produkt w sposób kompleksowy rozwiązuje problemy związane  z procesami monitoringu, diagnostyki, rehabilitacji i edukacji z wykorzystaniem badań elektrokardiograficznych; to rozwiązanie dedykowane do instytucji medycznych, które dzięki niemu mają możliwość budowy ponadorganizacyjnych centrów, świadczących usługi zdalnego opisu badań EKG oraz telemonitoring pacjentów, z wykorzystaniem mobilnych urządzeń zapisu EKG. Produkt pracuje zgodnie z przyjętymi standardami i normami, co pozwala na współpracę z urządzeniami EKG różnych producentów. Informatyzacja procesu opisu badania pozwala na jego wykonanie, przesłanie do centralnego repozytorium
i dystrybucję do specjalistów wykonujących opis. W produkcie dokonana została również informatyzacja procesów związanych z konsultacjami pomiędzy lekarzami, bądź instytucjami.  Zaimplementowano również algorytmy, które wspierają proces diagnostyki i służą edukacji. Pozwalają na automatyczną ocenę jakości sygnału i wskazanie badania nie spełniającego kryteriów niezbędnych do prowadzenia diagnostyki, usunięcie zniekształceń bez niebezpieczeństwa utraty istotnych informacji. Funkcjonalności algorytmu uwzględniają m.in. automatyczne usuwanie odchyleń linii izoelektrycznej, wykrywanie rytmu serca oraz detekcję załamków.

 

Laureat w  kategorii średnie:

SMAY sp. z o.o. za kompaktową jednostkę napowietrzającą - iSWAY-ADAPTIVE®

Zadaniem kompaktowej jednostki napowietrzającej iSWAY ADAPTIVE jest utrzymanie dróg ewakuacyjnych w budynkach w stanie wolnym od dymu, poprzez wytworzenie i precyzyjną kontrolę nadciśnienia w przestrzeni pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych, w stosunku do pomieszczenia objętego pożarem. Wytworzone nadciśnienie zapobiega przedostawaniu się dymu i gorących gazów pożarowych do przestrzeni dróg ewakuacyjnych, zapewniając dodatkowo intensywną wentylację wybranych pomieszczeń. Pozwala na osiągnięcie celu pomimo występowania szeregu czynników destabilizujących, do których należą: efekt kominowy, parcie i ssanie wiatru i opory przepływu powietrza w klatkach schodowych. Zjawiska te wraz ze zmienną charakterystyką hydrauliczną budynków powodują znaczne obniżenie poziomu bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Z tego względu, aby umożliwić kontrolę szeregu dynamicznych procesów i zjawisk fizycznych opracowana została innowacyjna jednostka napowietrzająca o optymalnej konstrukcji, zdolna do samodzielnej adaptacji do zmieniających się warunków pracy i wykorzystującej algorytm adaptacyjno-predykcyjny. Urządzenie jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem technicznym, będącym pierwszą praktyczną aplikacją technik sztucznej inteligencji w zakresie instalacji różnicowania ciśnienia, w którym zastosowano system regulacji opartej na algorytmie adaptacyjno-predykcyjnym. Jest to pierwsze inteligentne urządzenie służące do zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach, zdolne do samodzielnej adaptacji do zmieniających się dynamicznie warunków w eksploatowanym budynku, dzięki zastosowaniu modeli dynamicznych sieci neuronowych.

 

Wyróżnienie:

PROMOS sp. z o.o. za konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie

Firma PROMOS Sp. z o.o. od 2003 roku współpracuje z Politechniką Krakowską w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii opracowanych przez naukowców. Wspólnie
z Samodzielną Katedrą Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych wdrożyła nowe rozwiązanie recyklingu i rozpoczęła produkcję płyt drenażowych IZOPET-R (produkt zgłoszony do konkursu „INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2012”). Płyty drenażowe Izopet-R powstają w wyniku recyklingu materiałowego poużytkowych butelek typu PET. Wyrób przyczynia się do zagospodarowania ogromnych ilości odpadów i równocześnie jest materiałem budowlanym posiadającym unikalne właściwości. Służy m.in. do drenażu fundamentów, ścian piwnic, ogrodów, boisk do termoizolacji oraz izolacji akustycznej. Posiada aprobatę techniczną ITB oraz atest higieniczny PZH. Mają wysoką skuteczność drenażu, charakteryzują się mrozoodpornością oraz bardzo wysoką odpornością na naprężenia ściskające. Instytut Techniki Budowlanej dopuszcza stosowanie ww. wyrobu do drenażu gruntu poza obrysem budynku do: drenażu ścian piwnic, drenażu ogrodów, drenażu ścieżek, dróg, boisk itp. Dodatkowo, jako dobry materiał termoizolacyjny płyty IZOPET-R mogą być stosowane do izolacji: termicznej fundamentów, ścian piwnic, cokołów, podłóg, mocno obciążonych posadzek przemysłowych itp.

 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska; współorganizatorem: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rozwoju Gospodarczego.

 


Kontakt:

lic. Magdalena

lic. Magdalena Dziubek-Helt

tel.: +48 12 628 25 27
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business