Oferta i usługi

Zobacz usługi:

Wsparcie badań rozwojowych na PK

Oferta skierowana do pracowników Politechniki Krakowskiej


Analiza stanu techniki - pomoc i szkolenie

Jeśli planujesz rozpocząć badania lub będziesz składać wniosek o dofinansowanie - sprawdzić wcześniej stan techniki! Badanie stanu techniki powinno być wykonywane przed wszystkimi pracami naukowo-badawczymi o charakterze technicznym.

Celem procedury analizy stanu techniki jest m.in..:

  • ujawnienie rozwiązań, które już istnieją w określonej dziedzinie techniki;
  • ustalenie kierunku podejmowanych badań;
  • zabezpieczenie twórcy przed powtarzaniem rozwiązań, które są już znane, jak i chronione;
  • ustalenie najnowszych trendów.

Zakres czasowy – jest co do zasady nieograniczony. Przyjmuje się, że w przypadku dziedzin techniki, które dynamicznie się rozwijają zakres czasowy takich badań to 5-6 lat. Natomiast, w przypadku dziedzin techniki, które rozwijają się wolniej, zakres czasowy przedmiotowych badań to: ponad 6 lat.

Zakres terytorialny - zależy od celu badania. Zakres terytorialny badania może zostać ograniczony  do państw, które są przodujące w danej dziedzinie techniki.

Źródła do analizy stanu techniki:

  • Dokumentacja patentowa – tj. opisy patentowe, opisy wzorów użytkowych, dokumentacja zgłoszeniowa, rejestry patentowe, biuletyny,
  • Bazy patentowe,
  • Literatura patentowa

 

 

Analiza publikacji pod kątem innowacyjności planowanych badań

Jeśli planujesz rozpoczęcie badań – sprawdź ich innowacyjność w dostępnych publikacjach!

Pomagamy przeanalizować dostępne bazy publikacji, aby stwierdzić na ile planowane rozwiązanie nie pokrywa się z dotychczas opublikowanymi. Celem procedury jest sprawdzanie innowacyjności planowanych badań i ochrony wyników badań.

Poleć znajomym: