Rejestracja na szkolenie zakończona

Szkolenie

NOWE PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – nowe rozwiązania dla przedsiębiorców

Termin:
08.02.2021 godz. 9:00 - 15:00
Koszt:
BEZPŁATNE
Limit miejsc:
40

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy dot. Prawa zamówień publicznych. Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska zaprasza małopolskich przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line, którego celem jest omówienie najważniejszych zmian.

 

 

PO CO NOWE PRZEPISY?

Intencją ustawodawcy było m. in. uproszczenie zasad udzielania zamówień publicznych, a także poprawa pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu. Ustawodawcy chodziło również o to, by zwiększyć efektywność, innowacyjność i przejrzystość zamówień oraz zmaksymalizować udział małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji publicznych kontraktów.

 

O SZKOLENIU

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich mikro, małych i średnich firm z województwa małopolskiego.
Termin: 08.02.2021 roku, w godzinach 9:00-15:00.
Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Dziąćko z Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k.Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Liczba miejsc ograniczona.

(Dla zainteresowanych, po ukończonym szkoleniu będą wystawiane certyfikaty.)

Serdecznie zapraszamy!

 

**PROGRAM SZKOLENIA**

I. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych:
a. cel wprowadzenia nowej ustawy PZP
b. zasada efektywności i celowości i pozostałe zasady udzielania zamówień
c. obliczanie terminów, progi i kurs euro
d. plany zamówień
e. komunikacja w postępowaniu

II. Podejmowanie decyzji o udziale w postępowaniu i przygotowanie oferty:
a. zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
b. przedmiotowe środki dowodowe
c. przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
d. warunki stawiane wykonawcom
e. podmiotowe środki dowodowe
f. wzywanie do wyjaśnień, procedura self-cleaning
g. kryteria oceny ofert
h. wadium
i. podwykonawstwo, dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego przez wykonawcę
j. udział w postępowaniu jako konsorcjum

III. Etap wszczęcia postępowania, oceny i wyboru oferty:
a. tryby udzielenia zamówienia (w szczególności zmiany w zakresie przetargu nieograniczonego oraz tryb podstawowy w postępowaniach poniżej progów UE) 
b. składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
c. otwarcie i ocena ofert
d. związanie ofertą
e. przesłanki odrzucenia oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
f. przesłanki unieważnienia postępowania

IV. Nowe regulacje dotyczące umów w zamówieniach publicznych:
a. zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji umowy
b. klauzule niedozwolone
c. obowiązkowe postanowienia umowne
d. waloryzacja wynagrodzenia
e. zaliczki i zapłata wynagrodzenia w częściach
f. raport z wykonania zamówienia
g. pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy

V. Nowe zasady prowadzenia postępowań odwoławczych
a. podstawy wniesienia odwołania
b. szczególne znaczenie odwołań na zapisy umowne
c. nowe regulacje dotyczące pełnomocników w postępowaniu odwoławczym
d. zasady i koszty wnoszenia odwołań

 

Trener KATARZYNA DZIĄĆKO

Prawnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy sp.k., ekspert do spraw zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu lub nadzorowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwie dla wszystkich stron postępowania o udzielenie zamówienia oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Doświadczenie zdobyła kierując przez 7 lat działem zamówień w dużym przedsiębiorstwie z branży energetycznej (będącym zamawiającym „sektorowym”). Osobiście prowadziła lub nadzorowała liczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także reprezentowała zamawiającego w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto tworzyła, rozwijała i nadzorowała system wewnętrznych regulacji w zakresie zamówień niepublicznych.

Specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, pomocy publicznej, prowadzenia postępowań dla zadań dofinansowanych ze środków UE oraz szeroko pojętego zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie. Współautorka bloga o tematyce zamówień publicznych zamówienia.org.pl. Prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców (m. in. dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i jej Oddziałów, Gaz-Storage Poland Sp. z o.o., PGNiG Gazoprojekt S.A., Miasta Płońsk).

 

 


 

 
  • Ośrodek Enterprise Europe Network nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących szkolenia prosimy o kontakt:

Organizator

Dziubek-Helt Magdalena

tel.: 12 628 25 27
Rejestracja na szkolenie zakończona
Poleć znajomym:
 
Wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business