Usługa doradcza

Prowadzimy konsultacje do aktualnie trwających naborów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:

 


1) Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

- Typ A: opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

- Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

a)    doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

b)    doradztwo dotyczące potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

c)    doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynnach zagranicznych,

d)    doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

e)    doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

f)     udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.

Nabór wniosków: od 30 marca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

 

 

 

2) Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP

Typ projektów B : Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

 

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące, wytwarzające urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

1.     energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,

2.     ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

3.     energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,

4.     biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

 

Nabór wniosków: od 30 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.

 

 

 

3) INSTRUMENT MŚP w ramach HORYZONTU 2020

Instrument MŚP to propozycja dedykowana wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw. Skorzystać z niego mogą firmy, które wykazują największe ambicje do wzrostu i rozwoju także poza granicami Polski.

Program skierowany jest do firm chcących wprowadzić na rynek europejski nowy produkt lub usługę i poszukujących wsparcia na opracowanie studium wykonalności bądź dopracowanie rozwijanego rozwiązania.

W pierwszej  6-miesięcznej fazie Instrumentu można otrzymać dotację do 50 tys. Euro.

Nabór wniosków do Instrumentu MŚP jest ciągły. W ciągu roku są cztery terminy składania wniosków, po których aplikacje są oceniane. Najbliższe daty składania wniosków (cutt-off date) do pierwszej rundy tegorocznych konkursów w Instrumencie MŚP to 3 maja (I faza) oraz 14 kwietnia (II faza).

 

 

 

Udzielamy informacji na temat pozyskiwania wszelkich dostępnych środków finansowych. Zadzwoń lub napisz, aby umówić się na indywidualne konsultacje.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Kontakt:

mgr Jadwiga

mgr Jadwiga Widziszewska

tel.: +48 12 628 25 87
Zobacz opis
mgr Wioleta

mgr Wioleta Wiecheć

tel.: +48 12 628 20 45
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business