Mała ustawa o innowacyjości

2016-08-24 09:59:13
Przyjęto projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, przedłożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem zaproponowanych zmian jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, który będzie decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Zaproponowano system instrumentów premiujących i zachęcających do podejmowania działalności innowacyjnej, na który złoży się przede wszystkim:

 • przyjazny system podatkowy (ulgi podatkowe),
 • stabilny sposób finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • pakiet ułatwień proceduralnych.

Przewidywane rozwiązania przyczynić się również mają do realizacji celów określonych w „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w ramach filaru „rozwój innowacyjnych firm”.

 

Nowe instrumenty podatkowe

 • Od 1 stycznia 2017 r. na stałe zostanie zniesione opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej.

Oznacza to, że akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną do niej własność intelektualną, nie będą podlegały opodatkowaniu. Powinno to przyczynić się do większego udziału np. naukowców w komercjalizacji wyników badań.

 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzono listę kosztów podlegających odpisowi o koszty uzyskania patentu.

Rozwiązanie to powinno zachęcić małe i średnie firmy do ponoszenia wydatków na uzyskanie patentu (często koszty te są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku krajach). Możliwość uzyskania ochrony patentowej jest ważnym bodźcem działalności innowacyjnej.

 • Podwyższono kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój.

Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te będą wynosiły do 50 proc., a w przypadku pozostałych przedsiębiorców (dużych firm) – do 50 proc. na poniesione wydatki osobowe oraz 30 proc. pozostałych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Rozwiązania te powinny zachęcić do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje.

 • Wydłużono z 3 do 6 lat okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Rozwiązanie to jest korzystne i niezbędne dla firm prowadzących działalność innowacyjną, której efekty mogą pojawić się dopiero po dłuższym czasie. Sześcioletni okres  rozliczenia daje możliwość „przesunięcia” odliczeń na później.

 • Przewidziano zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R.

Podatnik będzie mógł stosować to rozwiązanie jako alternatywę wobec wydłużenia okresu odliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorca, który poniósł wydatki na B+R i równocześnie zanotował stratę, mógłby od razu otrzymać zwrot gotówkowy, w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

 

Uproszczenie procedur

 • Uelastyczniono zasady dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą, w tym również badawczą.

Oznacza to, że np. uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe – bez zgody ministra skarbu państwa – będą mogły zawierać krótkie, odpłatne umowy najmu i dzierżawy mienia, np. sali konferencyjnej, sprzętu audio-wizualnego. W praktyce podmioty te będą mogły swobodniej rozporządzać swoim majątkiem.

 • Zmodyfikowano procedurę „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków).

Obecna procedura, regulująca zasady nabywania przez naukowców praw do wyników swoich badań naukowych lub prac rozwojowych, nakłada wiele obowiązków biurokratycznych na uczelnie. Natomiast, według Akademickich Centrów Transferu Technologii, blisko 99 proc. zgłaszanych wyników badań przejmowanych jest przez uczelnie, a przypadki uwłaszczenia są bardzo rzadkie, także z powodu braku zainteresowania tym procesem samych naukowców. Dlatego zdecydowano, że procedura uwłaszczeniowa (jako opcja) będzie stosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wyniki badań poinformuje (w formie oświadczenia) o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W przeciwnym przypadku procedura ta nie będzie uruchomiana i uczelnia automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 • Usunięto ograniczenie czasowe (obecnie maksymalnie pięć lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

W przypadku wielu innowacji najwyższe przychody uzyskiwane są dopiero po pięciu latach od udzielenia licencji. Takie ograniczenie zniechęcało naukowców do częstszej komercjalizacji badań.

 • Umożliwiono uczelniom tworzenie większej liczby spółek celowych.

Obecnie uczelnie mogą tworzyć tylko jedną spółkę celową. Wprowadzona zmiana  umożliwi zakładanie kolejnych spółek w celu współpracy z innymi uczelniami na rzecz wspólnej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

 • Zwiększono możliwości rozwoju oraz wdrożenia wyników projektów na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Oznacza to bardziej elastyczne zarządzanie wynikami badań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – Skarb Państwa będzie przejmował prawo własności do tych wyników, ale tylko wtedy gdy będzie to przewidywać umowa zawarta między NCBR a wykonawcą badań.

 

Pozostałe rozwiązania

 • Możliwe będzie objęcie finansowaniem przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Zmiana przepisów umożliwi stabilne finansowanie systemu ETV. Chodzi o to, że twórca lub producent technologii, który korzysta z systemu ETV – po pozytywnej weryfikacji – uzyskuje potwierdzenie sprawności rozwiązania technologicznego, uznawanego na całym świecie. W praktyce system wspiera twórców i dostawców ekoinnowacyjnych rozwiązań oraz ich odbiorców w Polsce i na rynkach zagranicznych.

 • Zapewnione zostanie stabilne finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Jednostki naukowe będą musiały przeznaczać 0,5 proc. środków z dotacji przyznanej na utrzymanie potencjału badawczego – na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

 

Źródło: www.premier.gov.pl

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

 • Spotkania informacyjne dotyczące konkursu dla Pracowników PK

  22.11.2012
  Centrum Transferu Technologii PK w związku z konkursem MŁODY NAUKOWIEC II - KREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ ogłasza cykl spotkań informacyjnych na Wydziałach PK. więcej
 • Od naukowca do milionera!

  14.05.2013
  Pod takim hasłem odbędzie się kolejny cykl seminariów na temat komercjalizacji nauki organizowany przez Lewiatan Business Angels. Spotkania odbędą się 21 maja w Lublinie, 27 maja w Warszawie oraz 6 czerwca w Gdańsku. więcej
 • Łatwiejszy kredyt dla nowoczesnych MSP

  28.05.2013
  Innowacyjne polskie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały umowę w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka. więcej
 • Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

  17.06.2013
  Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest bardziej skuteczne jeśli jest zarządzane i wdrażane we współpracy z biznesem. NCBR dzięki swoim programom sukcesywnie zwiększa udział przedsiębiorców w procesie tworzenia nowych technologii w sektorze B+R. więcej
 • Innowacyjny wyścig

  16.09.2013
  Polska znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce państw UE pod względem poziomu innowacyjności. To wskaźnik, który mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek. więcej
 • CTT PK–Twój klucz do innowacyjności !

  30.01.2014
  Promocja osiągnięć naukowych oraz wsparcie procesu komercjalizacji prowadzonego bezpośrednio na uczelni czyli „Inkubator Innowacyjności”. więcej
 • Pierwszy spin-off na PK

  21.07.2015
  14 lipca 2015 r. powołano pierwszą technologiczną spółkę "portfelową" Politechniki Krakowskiej o nazwie ALSITECH Sp. z o.o. więcej
 • Orteza reciprokalna - juz niedługo na rynku!

  04.12.2015
  Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie komercjalizacyjnym naukowców Politechniki Krakowskiej. W dniu 03.12.2015 r. miało podpisano umowę licencyjną dotyczącą ortezy reciprokalnej, czyli urządzenia wspomagającego chód osób z porażeniem nóg więcej
 • Druga edycja Innovators under 35 Poland OTWARTA!

  15.02.2016
  Druga edycja Innovators under 35 Poland, prestiżowego międzynarodowego konkursu skierowanego do młodych liderów nowych technologii więcej
 • Truskawkowy zawrót głowy!

  22.03.2016
  Czy technologia powstała na Politechnice Krakowskiej zrewolucjonizuje rynek kosmetyczny? więcej
 • PRZEPIS NA SUKCES W BIZNESIE - EKSKLUZYWNY WYKŁAD LAURY SCHOPPE

  10.11.2016
  Laura Schoppe, amerykańska ekspertka od komercjalizacji, transferu technologii, partnerstwa nauki i biznesu, mająca na swoim koncie wiele wdrożonych innowacyjnych rozwiązań, wystąpi z wykładem na Politechnice Krakowskiej, 16 listopada br. więcej
 • Dzień Wynalazków 2017 na Politechnice Krakowskiej

  10.02.2017
  W tegorocznej, trzeciej edycji wydarzenia, zostaną zaprezentowane najciekawsze polskie wynalazki z dziedziny bezpieczeństwa i zdrowia. więcej
 • Warsztaty ERC w Wiedniu (11-12 maja)

  16.03.2018
  Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 11-12 maja 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyc więcej
 • Innovation coach oraz STEP I - pomoc w uzyskaniu środków na B+R+I

  wczoraj o 08:06
  Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z dwóch nowych narzędzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które pomogą otrzymać środki na B+R+I. więcej
Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business