Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

2013-06-17 09:31:42
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest bardziej skuteczne jeśli jest zarządzane i wdrażane we współpracy z biznesem. NCBR dzięki swoim programom sukcesywnie zwiększa udział przedsiębiorców w procesie tworzenia nowych technologii w sektorze B+R.

Innowacyjność rozumiana jako transfer wyników badań do gospodarki, wymaga ścisłej współpracy ośrodków naukowych z prywatnym biznesem. W Polsce dotychczas najbardziej odczuwalne byłe zbyt niskie zaangażowanie prywatnego kapitału w sektor Badań i Rozwoju, na przeciw temu problemowi wychodzi program Bridge VC. NCBR w ostatnich latach sukcesywnie zwiększa udział przedsiębiorców w procesie tworzenia nowych technologii w sektorze B+R, dedykując swoje konkursy na wspólnych przedsięwzięć ośrodków naukowych i przedstawicieli przemysłu. Pilotażowe przedsięwzięcie BRIdge VC jest pierwszym w Polsce instrumentem oferującym publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy typu Venture Capital.

 

Taki system komercjalizacji badań naukowych wysokiego ryzyka nie był wcześniej dostępny w naszym kraju i wciąż nie jest w wielu krajach Europy. W świetle doświadczeń amerykańskich, koreańskich i izraelskich, nowy program zapewni skuteczniejszy rozwój polskich innowacyjnych technologii.

 

– To kolejny etap budowania kultury innowacyjności w Polsce. Od powrotu matematyki na maturę, przez program wsparcia kierunków technicznych na uczelniach po ogromne inwestycje w infrastrukturę naukową. Teraz czas na zaangażowanie prywatnego kapitału, bez którego nie zbudujemy innowacyjnej gospodarki. Program BRIdge VC to pionierskie przedsięwzięcie i przykład innowacyjnego myślenia w administracji publicznejpowiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego


– Polscy naukowcy prowadzą wiele projektów potencjalnie odpowiadających na zapotrzebowanie rynku. Niestety, bez zaangażowania partnera komercyjnego na możliwie wczesnym etapie, wdrożenie wyników tych badań jest mało prawdopodobne – wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację podmiotów polskich i zagranicznych.

– Zaproponowany w programie mechanizm finansowania otwiera ścieżkę państwowych inwestycji w innowacyjne projekty. W przypadku sukcesu komercyjnego do budżetu wrócą środki wydatkowane na projekt. Jednocześnie, zaangażowanie funduszy inwestycyjnych pozwoli na sprawniejszy transfer wyników do praktyki gospodarczej. Biorąc pod uwagę potencjał partnerów ze sfery Venture Capital oraz poziom badań stosowanych w Polsce wierzymy, że za 3, 4 lata będziemy świadkami debiutu polskiej spółki na indeksie NASDAQ – dodaje Dyrektor NCBR.

Do konkursu na partnerów biznesowych zgłosiło się ponad 30 funduszy inwestycyjnych i firm doradczych, w tym 5 funduszy globalnych. Spośród nadesłanych ofert NCBR negocjuje z 4 podmiotami:

Oferta inwestycyjna - Nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o zdrowiu - Adiuvo Sp. z o.o. - fundusz polski wraz z funduszem globalnym - BRAN Investments;

Oferta inwestycyjna - Nauki inżynieryjne i techniczne - Investin Sp. z o.o. - fundusz polski wraz z funduszem globalnym - Pitango Venture Partners;

Oferta doradcza - Nauki przyrodnicze, nauki medyczne, nauki o zdrowiu - Life Science Business Consulting Sp z o.o.;

Oferta doradcza - Nauki inżynieryjne i techniczne - PriceWaterhouseCoopers Sp. z o.o.


Z każdą parą funduszy inwestycyjnych podpisane zostanie porozumienie na wspólną realizację BRIdge VC, o wartości 210 milionów złotych, z czego 110 milionów złotych przeznaczy NCBR, natomiast 100 milionów złotych zapewnią fundusze. Środki te przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji w projektach z sektora B+R. Łączna wartość programu BRIdge VC (z uwzględnieniem budżetu komponentu doradczego) wyniesie 420 milionów złotych.

Zakładamy, że nabór projektów inwestycyjnych w ramach BRIdge VC zostanie uruchomiony jesienią br.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:
http://bridge.gov.pl/programy/bridge-vc/


Informacje o funduszach:

Adiuvo Investment Fund to fundusz zalążkowy (seed capital fund), działający w obszarze biotechnologii i urządzeń medycznych rozwijanych w polskich instytutach naukowych i uczelniach. Założycielem funduszu jest Marek Orłowski – jeden z dwóch założycieli firmy farmaceutycznej Nepentes, która po 20 latach została sprzedana koncernowi farmaceutycznemu Sanofi-Aventis. Adiuvo wspiera firmy rozwijające projekty innowacyjne  na wczesnym etapie w formule wzajemnego wsparcia i współpracy naukowców, zespołu zarządzającego i doświadczonych inwestorów. Jego celem jest wypełnienie luki w procesie finansowania rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych projektów naukowych w obszarze life science.  Fundusz ma w swoim portfolio inwestycyjnym spółki z Polski, Izraela, Szwecji, USA oraz Wielkiej Brytanii.

BRAN S.a.r.l. to fundusz specjalizujący się w dziedzinie nauk przyrodniczych i biotechnologii. Buduje go 7-osobowy zespół ekspertów z 50-letnim doświadczeniem i 150 transakcjami na koncie. Pierwsze sukcesy odnosił w USA, aktywnie uczestnicząc w projektach firm Genzyme i New England. Później w Europie fundusz z powodzeniem prowadził inwestycje venture capital. W ostatnim okresie BRAN S.a.r.l.  odnosił sukcesy w dziedzinie biotechnologii na rynkach Australii i Izraela. Fundusz finansował i nadzorował szereg projektów, które osiągnęły duży sukces, stając się wzorem dla całej branży.

Investin to fundusz, specjalizujący się w komercjalizacji projektów z obszaru zaawansowanych technologii, nauk przyrodniczych, energii i ochrony środowiska, technologii materiałowych oraz informacyjnych i komunikacyjnych. Łącząc funkcje inkubatora i funduszu, inwestuje w projekty we wczesnej fazie rozwoju. Projektom bazującym na unikalnej myśli technicznej i wynalazkach zapewnia wsparcie kapitałowe, merytoryczne, jak również dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów, przygotowując je do konkurowania na rynku globalnym.

Pitango jest wiodącym funduszem Venture Capital w Izraelu. Obecnie zarządza kapitałem ponad 1,4 miliarda dolarów a jego portfolio wspieranych start-up wciąż rośnie. Od 1993 Pitango zainwestował w ponad 120 technologicznych przedsięwzięć. Pomógł przemienić startujące firmy w liderów rynkowych, czyniąc z innowacji światowe standardy. Inwestycje Pitango są zróżnicowane i rozłożone na wszystkie etapy inwestycji oraz sektory technologiczne. Pitango inwestuje zarówno w początkowe, jak i późne fazy rozwoju przedsięwzięć. Przedmiotem jego zainteresowań są: sektor komunikacji, rozwiązania sieciowe i magazynowanie, bezprzewodowe i komórkowe technologie mobilne, oprogramowanie dla przedsiębiorstw, Internet i media, Healthcare i nauki biologiczne, a także czyste technologie.

Źródło: www.ncbir.pl

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business