Business Boost for Malopolska

Projekt partnerski realizowany przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Urząd Miasta Tarnowa, którego celem jest wsparcie małopolskich MŚP w procesie internacjonalizacji oraz promocja oferty gospodarczej regionu.

 

Czas realizacji: 01 stycznia 2017r. – 31 grudzień 2018 r.
Wartość projektu: 2 493 652,19 zł
Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 119 604,36 zł

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest realizacja działań związanych z szeroko rozumianą promocją gospodarczą regionu, a jego główne założenia prowadzące do uzyskania tytułowego impulsu gospodarczego dla województwa małopolskiego obejmują zadania, których wspólnym mianownikiem są MŚP.

 

Zgodnie ze zdiagnozowanym zakresem problemowym w ramach projektu zrealizowane zostaną przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm sektora MSP w ich ekspansji na rynki zewnętrzne oraz przyciąganiem inwestycji zagranicznych w tym m.in. poprzez:

 

  • Warsztaty dla MSP
  • Wyjazdy na targi zagraniczne i krajowe
  • Organizację misji gospodarczej
  • Analizę rynków zagranicznych niemieckiego i hiszpańskiego
  • Organizację Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Stworzenie i promocję oferty technologicznej regionu (RSI)
  • Przyciąganie inwestycji zagranicznych
  • Konsultacje przedsiębiorców z naukowcami

 

Ponadto, oprócz standardowej pomocy w internacjonalizacji (warsztaty, targi, misje gospodarcze), przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z konsultacji z ekspertami/naukowcami Politechniki Krakowskiej w procesie identyfikacji odbiorców ich oferty technologicznej. Firmy na każdym etapie uczestnictwa w projekcie mogą liczyć na ich wsparcie merytoryczne w trakcie negocjacji handlowych z potencjalnymi klientami podczas spotkań B2B.

 

Kluczowym elementem projektu będzie opracowanie oferty technologicznej Małopolski (RSI) dedykowanej dla  inwestorów zagranicznych. Specjalnie powołana grupa robocza, składającą się z przedstawicieli min. 3 uczelni województwa małopolskiego będzie pracowała nad przygotowaniem jednolitego i spójnego obrazu przedsiębiorczości w Małopolsce wpisującej się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji.

 

Celem prac będzie sporządzanie precyzyjnej oferty technologicznej (biznes + nauka + innowacje) zmapowanej z oczekiwaniami rynku i przedsiębiorców zagranicznych. Opracowanie będzie obejmowało charakterystykę branż we wskazanych specjalizacjach: nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysł kreatywny i czasu wolnego. Kompleksowa oferta będzie promowana podczas wszystkich wydarzeń zaplanowanych w projekcie oraz udostępniona kluczowym graczom odpowiedzialnym za przyciąganie inwestycji do regionu.

 

 

KONTAKT

Biuro projektu Kraków:
Centrum Transferu Tehnologii PK
Magdalena Mikołajczyk
Koordynatorka projektów ds. inwestycji zagranicznych i współpracy międzynarodowej w projekcie "Business Boost for Malopolska"
e-mail: mikolajczyk@transfer.edu.pl
tel. + 48 12 628 20 45

 

Biuro projektu Tarnów:
Gmina Miasta Tarnowa, Urząd Miasta Tarnowa
Wydział Rozwoju Gospodarczego
ul. Mickiewicza 6, pok. 116, 33-100 Tarnów

www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska

e-mail: bbm@umt.tarnow.pl

tel./fax.: +48 14 68 82 645

 

 


Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.


 

Poleć znajomym:
 
Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business