Historia CTT PK

Przełomowe wydarzenia w historii Centrum Transferu Technologii PK:

1997
Rozpoczęcie działalności jako FEMIRC (Fellow Member to the IRC network) partner

1999
Akredytacja MNISW na Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Polsce Południowej

2000
- Rozpoczęcie działalności Ośrodka Przekazu Innowacji Polska Południowa (IRC South Poland);
- Wydanie pierwszego numeru „Euroinnowacje”

2003
Akredytacja PARP i włączenie do sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP (KSU)

2004
- Powołanie RCiN – Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców
- Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001: 2001

2005
- Współtworzenie Regionalnej Strategii Innowacji
- Akredytacja PARP na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego

2006
- Organizacja pierwszej edycji Konkursu Innovator Małopolski
- Rozpoczęcie działalności w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i pierwsze dotacje dla nowopowstałych firm

2008
Rozpoczęcie działalności w sieci Enterprise Europe Network poprzez kontynuacje IRC

2009
- Rozpoczęcie działalności Małopolskiego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Organizacja pierwszego Dnia Europy w Krakowie

2010
Organizacja konkursu na PK „Młody Naukowiec - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej

2012
- Przyznanie statusu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU
- Zmiana wizerunku CTT PK

2013
- Organizacja II edycji konkursu na PK „Młody Naukowiec - Kreator Rzeczywistości Gospodarczej”
- Zakończenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla MŚP
- Podsumowanie 7.Programu Ramowego w Małopolsce i Podkarpaciu i wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników

2014
- Poczatek nowego programu ramowego na lata 2014-2020 - HORYZONT 2020
- Rozpoczęcie realizacji projektu "Inkubatr Innowacyjności"
- Zmiana kierownicta w CTT PK - nowym dyrektorem zostaje Jakub Kruszelnicki

2015
- Wprowadzenie na PK nowego regulaminu zarządzania własnością intelektualną uczelni
- Zmiana struktury organizacyjnej CTT PK - do naszego zespołu dołącza Biuro Projektów Struktuarlnych i Programów Międzynarodowych PK
- 10 edycja konkursu Innovator Małopolski wprowadza nową formułę konkursu

Poleć znajomym: