Działalność CTT PK

Wspieramy komercjalizację na Politechnice Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to uczelnia o bogatych tradycjach naukowych i badawczych, w której od wielu lat powstają najnowsze technologie, innowacyjne rozwiązania techniczne i wybitne projekty architektoniczne. Od szeregu lat Centrum Transferu Technologii odgrywa istotną rolę w usprawnianiu wdrażania wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Lata doświadczeń pozwoliły nam na wypracowanie odpowiednich narzędzi i metod pracy, dzięki którym:

  • prowadzimy działania informacyjno-szkoleniowe mające na celu budowanie świadomości komercjalizacyjnej wśród naukowców naszej uczelni
  • doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej oraz negocjujemy umowy o współpracy z przemysłem
  • stworzyliśmy internetową platformę komunikacji – www.s2b.transfer.edu.pl – pomiędzy firmami a środowiskiem naukowym Politechniki Krakowskiej, poprzez którą promujemy ofertę technologiczną PK
  • aktywnie poszukujemy partnerów do współpracy w kraju i zagranicą poprzez bezpośrednie uczestnictwo w międzynarodowych targach oraz kontakty z brokerami technologii z innych krajów

W ciągu ostatniej kadencji Władz Politechniki Krakowskiej (2008-2012) uczestniczyliśmy w zawarciu 8 umów licencyjnych na komercjalizację wyników badań powstałych na naszej uczelni.

Wspieramy kreatywność i pomysłowość

Centrum Transferu Technologii PK zawsze aktywnie pomagało osobom ze środowiska akademickiego w realizacji planów związanych z założeniem własnej firmy, a tym samym ułatwiało przepływ nowych technologii z nauki do przemysłu. W 2006 roku rozwinęliśmy działalność w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, miedzy innymi poprzez realizację takich projektów jak „Start w biznesie” (cztery edycje) czy „Technostarterzy”. Celem projektów było przede wszystkim promowanie idei przedsiębiorczości wśród aktywnych osób ze środowiska akademickiego. Opierały się na profesjonalnym doradztwie i szkoleniach specjalistycznych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. 84 uczestników naszych projektów założyło własną firmę, otrzymało dotacje inwestycyjne nawet do 150 000 złotych. W 2010 roku przeprowadziliśmy konkurs „Młody Naukowiec – Kreator Rzeczywistości Gospodarczej” promujący innowacyjność naukową wśród społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej. Skierowany był do naukowców, których prace naukowo-badawcze wykazywały się wysokim potencjałem wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Laureatami konkursu zostali: Michał Latacz – Projekt STINGRAY – Falowe napędy przyszłości; Marcin Malec, Marcin Morawski, Dominik Wojtas – CyberRyba – podwodny robot mobilny;  Joanna Ortyl – Nowe fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów; Kinga Krupa-Żuczek –- Otrzymywanie kwasu fosforowego z półproduktów kostnych przemysłu mięsnego.

Tworzymy przyjazny klimat innowacji

Szybkie zmiany zachodzące w świecie wymagają nieustannego rozwoju, tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz inwestowania w nowe technologie. Nie można już sobie wyobrazić prowadzenia działalności gospodarczej bez nieustannego poszukiwania nowych sposobów jej funkcjonowania i wdrażania innowacji, tak na płaszczyźnie produkcyjnej, jak i organizacyjnej czy handlowej. Taki właśnie cel – wyszukiwania, a następnie oceniania i promowania innowatorów wśród przedsiębiorstw z Małopolski – postawiło sobie Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizując od 2006 roku konkurs „Innovator Małopolski”.

Ideą tego przedsięwzięcia jest: promocja innowacyjności w działalności gospodarczej w Województwie Małopolskim, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawa wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów. Konkurs od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i nie znalazł sobie równych w regionie. We wszystkich dotychczasowych edycjach wzięły udział już 234 firmy, które podążając za najnowszymi trendami prężnie rozwijają swoją działalność. Dotychczasowa liczba uczestników konkursu pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że Województwo Małopolskie jest ważnym ośrodkiem innowacyjnej myśli i nowoczesnego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs „Innovator Małopolski” poprzez wyróżnianie dobrych praktyk pragnie promować nowatorskie podejście do biznesu i jednocześnie kreować wizerunek naszego regionu, jako miejsca przyjaznego innowacjom i nowym technologiom.

Kreujemy pozytywny wizerunek regionu

Działalność CTT PK znana jest także poza murami macierzystej Uczelni poprzez wiele inicjatyw i wydarzeń o wymiarze regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, których jesteśmy organizatorem lub partnerem. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem obchodów Dnia Europy w Krakowie – od 2009 roku impreza odbywa się pod auspicjami Komisji Europejskiej w największych miastach Polski. W Krakowie spotykamy się zawsze 9 maja na Rynku, aby promować wśród mieszkańców pozytywne aspekty naszego członkowstwa w Unii Europejskiej. Od kilku lat koordynujemy także Małopolską Noc Naukowców na Politechnice Krakowskiej, która odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiego przedsięwzięcia propagującego rolę naukowców w rozwoju społeczno--gospodarczym naszego Województwa. W tę wyjątkową noc odwiedza naszą uczelnię blisko 1000 osób. Aktywnie włączamy się jako partner w regionalne, krajowe i światowe wydarzenia, m.in.: Europejski Tydzień MŚP, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, Małopolski Festiwal Innowacji.

W Małopolsce „pod jednym dachem”

Poprzez skupienie w jednym miejscu kilku istotnych dla regionu ośrodków informacyjno-doradczych CTT PK stało się jedynym w Małopolsce punktem „one-stop-shop”, w którym można uzyskać „pod jednym dachem” profesjonalną pomoc i kompleksowe wsparcie od konsultantów z różnych dziedzin. Dzięki zapewnieniu struktury „one-stop-shop” oferujemy w ramach:

Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych kompleksową ofertę dla naukowców i przedsiębiorców pragnących aplikować i realizować międzynarodowe programy badawczo--rozwojowe finansowane przez Komisję Europejską;

Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess praktyczne porady dla młodych, mobilnych naukowców (studentów, doktorantów, pracowników naukowych) zainteresowanych stypendiami i stażami zagranicznymi;

Ośrodka Enterprise Europe Network wsparcie dla przedsiębiorców z Małopolski zamierzających rozwijać swoją działalność w oparciu o innowacyjne technologie;

Małopolskiego Punktu Informacyjnego Europe Direct informacje o różnych aspektach wynikających z funkcjonowania Polski w strukturach europejskich. PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ - Europe Direct Kraków

Poleć znajomym:
 
Luty 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business