Inkubator Innowacyjności+

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” na Politechnice Krakowskiej realizowany jest w ramach konsorcjum przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz spółkę celową Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o.

 

 

 

Budżet projektu wynosi 2 431 000,00 PLN.

Dofinansowanie przez MNiSW na poziomie 80% wynosi: 1 944 800,00 PLN


W ramach projektu realizowane będą działania w zakresie:

 • inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

 

 • przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

 

 • zarządzania portfelem technologii obejmującego w szczególności:
  • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
  • analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
  • analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

 

 • przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych (dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł);

 

 • wyłonienia Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

 

 Projekt finansowany jest w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach działania 4.4 "Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

mgr inż. Marlena

mgr inż. Marlena Marek

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
INTECH PK sp.z o.o.

INTECH PK sp.z o.o. spółka celowa Politechniki Krakowskiej

tel.: +48 12 628 31 27
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business