Oferta Technologiczna PK

 

Umów indywidualne spotkanie z twórcami!

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie:

e-mail: s2b@transfer.edu.pl

tel.: 12 628 28 45

Nr

OPIS TECHNOLOGII

1.

Lek przeciwdepresyjny

Jolanta Jaśkowska

Innowacyjna, ekologiczna metoda otrzymywania leku, opracowana dla znanego preparatu przeciwdepresyjnego Trozadon.

Nowa technologia bezrozpuszczalnikowa przeprowadzona w polu promieniowania mikrofalowego, okazała się uniwersalna. Może zostać zastosowana w przypadku otrzymywania innych leków. Nie mniej ważną korzyścią jest wyeliminowanie z użycia drogich, toksycznych odczynników i skrócenie procesu produkcji.

innovadrug.pk.edu.pl


Zobacz film

 


Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

2.

Nawozy PolFerAsh

Katarzyna Gorazda

Innowacyjna metoda wytwarzania nawozu z surowców alternatywnych. Ekologiczne rozwiązanie dla producentów, pragnących dbać o środowisko.

Technologia PolFerAsh to sposób pozyskiwania substancji odżywczych i mikroelementów z osadów ściekowych. Gwarantuje częściowe zaopatrzenie produkcji w niezbędny pierwiastek krytyczny - fosfor.

Integralną częścią projektu są receptury nawozowe pozwalające otrzymać produkt w formie zawiesin lub granulatów.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

3.

Katalizator tlenkowy

Przemysław Jodłowski

Katalizator oczyszczający powietrze utleniając cząsteczki występujących w powietrzu zanieczyszczeń, zwłaszcza sadzy. Działa po zamontowaniu w końcowej części przewodu wentylacyjnego osadzony w odpowiednim module.
Zaprojektowany został do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych lub użyteczności publicznej.

Katalizator jest efektem kooperacji Politechniki Krakowskiej oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii i Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Zobacz fim

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

4.

Stabilizator drona badawczego

Andrzej Wolak, Piotr Przecherski

Stabilizator drona badawczego, eliminujący błędy pomiaru.

Dzięki innowacji polegającej na aktywnej wielopoziomowej redukcji i eliminacji wpływu falowania na wyniki pomiarów możliwa będzie kontrola zbiorników wodnych w nieosiągalnej do tej pory skali.

Odpowiednio wyposażony dron posłuży między innymi do kontroli głębokości, zamulenia, przepływu wody i pobierania próbek. Lekka konstrukcja, elektryczny silnik i baterie słoneczne umożliwiają badanie wcześniej niedostępnych miejsc.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

5.

Podłoża do hodowli komórek

Marek Piątkowski

Nowa technologia wytwarzania ferrimagnetycznego nanokompozytu, pełniącego rolę podłoża do hodowli komórek.

Wynalazek ma zastosowanie w procesie produkcji systemów kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków lub środków kontrastowych do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Technologia w porównaniu do obecnych na rynku rozwiązań cechuje się: korzystniejszymi właściwościami ferrimagnetycznymi, zwiększoną biodegradowalnością, zwiększoną biozgodnością.


Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

6.

Falownik napięcia

Witold Mazgaj

Układ miękkiego przełączania tranzystorów eliminuje mankamenty dotychczasowych rozwiązań zwiększając sprawności falowników napięcia. Pozwala ograniczyć straty mocy i upraszcza system chłodzenia tranzystorów.

Innowacja która znajdzie zastosowanie w napędach elektrycznych w przemyśle, transporcie szynowym i samochodach elektrycznych jak również w procesie przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

 

Zobacz fim

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

7.

Kotwie izolacyjne

Aleksander Byrdy

Nowoczesne izolacyjne kotwie kompozytowe do mocowania ciężkich okładzin elewacyjnych eliminują problem mostków cieplnych, tym samym ograniczają straty energetyczne budynku, występujące przy stosowaniu tradycyjnych kotwi stalowych.

Rozwiązanie obniża koszty budowy i wydatki eksploatacyjne a także umożliwia prowadzenie prac budowlanych w niskich temperaturach.

 

Zobacz fim

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

8.

Nanokompozyty polimerowe

Katarzyna Matras-Postołek

Nanocząstki selenku cynku domieszkowanego manganem zostały wykorzystane jako składnik hybrydowych nanokompozytów polimerowych o wysokim współczynniku załamania światła.

Nanokompozyt składa się z nieorganicznych nanocząsteczek oraz polimerowej matrycy. Nanocząstki po połączeniu z półprzewodzącą matrycą polimerową mogą pełnić funkcję warstwy aktywnej w budowie urządzeń optoelektronicznych np. cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych.

Obszary zastosowania wynalazku to optoelektronika, chemia innowacyjna oraz bioinżynieria.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

22.

Materiały termoizolacyjne

Jolanta Gintowt
Łukasz Łukaszewski

Nowatorski materiał biodegradowalnego zbudowany na bazie mikroorganizmów oraz odpadów organicznych. Posiada bardzo wysokie właściwości izolacyjne, dobre cechy wytrzymałościowe i jest niepalny.

Stanowi doskonałą ekologiczną alternatywę dla materiałów na bazie formaldehydu. Prowadzone są badania pod kątem zastosowania materiału w budownictwie, jako materiału do izolacji termicznej i przemyśle meblarskim jako płyty okładzinowe wewnętrzne, jak również w przemyśle modowym jako materiał na torebki ;)

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

9.

Emulsje kosmetyczne

Magdalena Malinowska

Innowacyjny, aktywny składnik emulsji kosmetycznej do pielęgnacji skóry.

Substancja jest nową pochodną lupeolu czyli naturalnie występującego w brzozie związku triterpenowego. Lupeol wykazuje dobroczynne działanie antyutleniające i przeciwstarzeniowe, dlatego jest stosowany w naturalnych kosmetykach. Nowa pochodna wykazuje intensywne właściwości regenerujące, przewyższające działanie samego lupeolu.


Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

10.

Antybakteryjne barwniki

Jolanta Pulit-Prociak

Przy zastosowaniu innowacyjnej technologii zmodyfikowanego barwnika indygo, nadający biobójcze właściwości tkaninom - wyprodukowano farbę do tkanin, w której cząsteczkach osadzono nanocząsteczki srebra lub tlenku cynku.

Odzież zafarbowana zmodyfikowanym preparatem, staje się trwale antybakteryjna, a nanocząsteczki przylegają do włókien pomimo prania i eksploatacji. Przeciwnie niż w przypadku materiałów impregnowanych, których biobójcze właściwości utrzymują się krótko.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

11.

Panele kompozytowe

Tomasz Majka

Wielowarstwowe panele kompozytowe do zastosowań militarnych, zapewniają ochronę balistyczną klasy II, K2B i A1. Są to lekkie płyty o grubości do 20 mm odporne na warunki atmosferyczne, nie korodujące, trudno je uszkodzić, łatwo transportować, a koszty wytworzenia jednego panelu jest niewielki.

Właściwości paneli pozwalają wykorzystać je na wiele sposobów w warunkach militarnych oraz cywilnych.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

12.

Badanie warunków pracy linii kablowych wysokich i najwyższych napięć

Janusz Pobędza

Innowacyjna metoda pozwalająca na ocenę w warunkach laboratoryjnych zagrożeń związanych z pracą linii kablowych w niekorzystnych warunkach cieplnych takich jak: zbyt mocno wysuszony grunt, zbyt wysokie temperatury powietrza, znaczne obciążenie linii. Przygotowane stanowisko ocenia właściwości otoczenia instalacji oraz wykrywa zmiany zagrażające jej funkcjonowaniu i bezpieczeństwu.

 

Zobacz film

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

13.

Aplikacja do oceny jakości życia na danym obszarze

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Normatyw urbanistyczny do opisu jakości przestrzeni miejskiej. System służy do opisu i oceny właściwości przestrzeni publicznej i konkretnych lokalizacji.
W celu stworzenia systemu opracowano algorytmy standardów jakości dla miejsc zamieszkania i przestrzeni wspólnej. W wyniku prac powstała również aplikacja na urządzenia mobilne, która sprawdziła się jako narzędzie wspomagające zbieranie danych w zakresie jakości przestrzeni dla miejskich strefach zamieszkania.

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

14.

System skaningu laserowego

Szymon Filipowski

Spektronik sp. z o.o.

Innowacyjny, kompleksowy system skaningu laserowego do inwentaryzacji budynków.

Nowa funkcjonalność – automatyczne rozpoznawanie kształtów, przyspiesza i usprawnia inwentaryzację budynków. System daje możliwość szybkiego dostępu do wyników pomiarów i ich edycji.

Całość znajduje zastosowanie również przy projektowaniu nowych obiektów.

W oparciu o te technologię powołano firmę typu spin-off - Spektotronik sp. z o.o.


Zobacz fim

 

Umów się na indywidualne spotkanie z twórcami mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

Prace przedwdrożeniowe dla powyższych technologii dofinansowano w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

 


Nr stanowiska

NAZWA

OPIS TECHNOLOGII

16.

Geopolimery

Janusz Mikuła

 

Alsitech

 

Przedmiotem działalności Alsitech jest wykorzystywanie innowacyjnej technologii otrzymywania masy geopolimerowej  do produkcji wyrobów budowlanych. Twórcami technologii są pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej  prof. Janusz Mikuładr Michał Łach, którzy pracują w spółce i dalej ją rozwijają.

Zastosowania:

  • materiały budowlane o lepszych parametrach wytrzymałościowych i izolacyjnych (od odpowiedników z betonu opartego na cemencie portlanckim) z atrakcyjną zewnętrzną ścianą;
  • materiały izolacyjne, materiały kompozytowe i warstwy ochronne dla styropianu, stali  lub innych wrażliwych na czynniki temperaturowe lub chemiczne materiałów;
  • materiały budowlane produkowane w większości z materiałów odpadowych: pyłów dymnicowych, pyłów skał, osadów glinek, odpadów szklanych przy braku ich wymywalności.

www.alsitech.pl

 

Umów się na indywidualne spotkanie mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

17.

Złącza podatne

Arkadiusz Kwiecień

 

Flex and Robust Systems

Polimerowe złącza podatne służą do przenoszenia obciążeń przy dużych deformacjach. Dzięki temu, że złącza skutecznie redukują naprężenia w materiałach kruchych, zwiększa się wytrzymałość całej remontowanej konstrukcji. Ich niezwykłe właściwości zostały potwierdzone w serii badań terenowych.

www.flexandrobust.com

 

Umów się na indywidualne spotkanie mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

18.

Intech PK sp. z o.o.
Spóła celowa Politechniki Krakowskiej

Izabela Paluch
Krzysztof Oleksy

INTECH PK jest spółką celową Politechniki Krakowskiej odpowiedzialną za komercjalizację pośrednią własności intelektualnej powstałej na Uczelni.

Do zadań spółki należy w szczególności tworzenie spółek kapitałowych lub obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych (typu spin-off), które powstają w celu rynkowego wdrożenia wyników badań naukowych prowadzonych na Politechnice Krakowskiej oraz promowanie innowacyjnych technologii PK celem ich praktycznego zastosowania w działalności produkcyjnej i usługowej.

 

www.intechpk.pl

 

Umów się na indywidualne spotkanie mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

15.

Dwukołowa przystawka ładunkowa do roweru

Witold Grzegożek

Proponowane rozwiązanie umożliwia łatwą i prostą zamianę roweru dwukołowego w rower trójkołowy bez wykonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w rowerze bazowym. Uzyskany rower trójkołowy może być wykorzystany jako rower towarowy lub jako rower dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

Główne zalety:

  • Ekologiczny środek transportu towarów, przydatny na zakupach,
  • Stabilny rower dla osób nie potrafiących lub bojących się jeździć na typowym rowerze jednośladowym,
  • Rower trójkołowy, z możliwością przechyłu na łukach drogi podobnie jak typowy rower.

Dwukołowa przystawka ładunkowa do roweru jest objęta ochroną jako wzór użytkowy

 

Umów się na indywidualne spotkanie mailowo lub telefonicznie:
e-mail:
s2b@transfer.edu.pl, tel.: 12 628 28 45

 

 

Kontakt:

mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
mgr inż. Małgorzata

mgr inż. Małgorzata Ciesielska

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
mgr inż. Marlena

mgr inż. Marlena Marek

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
dr inż. Arkadiusz

dr inż. Arkadiusz Rudawski

tel.: +48 12 628 25 56
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business