Gwiazdy Horyzontu 2020

2020-12-21 08:00:00
"Gwiazdy Horyzontu 2020" rozdane! Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie przyznał nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym KE - Horyzont 2020.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że koniec roku to dla wielu instytucji czas sprawozdań i raportów. Rok 2020 jest dla naszej działalności (RPK Kraków) o tyle wyjątkowy, że przyszło Nam podsumować kończący się w tym roku 8. program ramowy UE - Horyzont 2020 i przygotować się na inaugurację nowego działania UE w przyszłym roku – Horyzontu Europa. Tradycyjnie na zakończenie kolejnego programu ramowego, przeprowadziliśmy konkurs na „Najaktywniejszego Uczestnika programu ramowego Horyzont 2020” z województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie tytułem honorowym „Gwiazda Horyzontu 2020” podmiotów uczestniczących w projektach realizowanych w ramach programu ramowego Horyzont 2020, według czterech kategorii zapisanych w regulaminie konkursu (dane aktualne na 30 października).

Zgodnie z regulaminem konkursu laureatami w trzech poniższych kategoriach zostali:

  • Kategoria "Uczelnia":

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – 7 koordynacji, 51 uczestnictw w programie H2020


 

  • Kategoria "Instytut badawczy":

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK – 15 uczestnictw w programie H2020


 

  • Kategoria "Przedsiębiorca":

METROSOFT POLSKA SP. Z O.O. – 2 koordynacje w programie H2020


 

Kapituła Konkursu, do której powołani zostali przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele Punktów Kontaktowych działającego w instytucjach: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wyłoniła laureatów w kategorii „Nagrody Indywidualne”:

  • Kategoria "Nagroda Indywidualna"

dr hab. Michał Németh, prof. UJ


Wybitny językoznawca, hungarysta i turkolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zatrudniony w Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki, członek prestiżowego stowarzyszenia naukowego Societas Uralo-Altaica (Getynga, Niemcy) oraz członek rzeczywisty Academia Europaea (Sekcja Filologii Klasycznej i Orientalnej) z siedzibą w Londynie. Specjalizuje się w badaniach nad historią języka karaimskiego opartych na edycjach źródeł pisanych, nad kontaktami słowiańsko- i turkijsko-węgierskimi oraz nad historią słownictwa węgierskiego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w kilku językach oraz kilku monografii w zakresie językoznawstwa historycznego. Działalność naukowa dr. hab. Németha była wielokrotnie doceniana przez krajowych i zagranicznych ekspertów. Jest laureatem licznych stypendiów i nagród, w tym m.in. dwóch stypendiów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018) oraz medalu im. Zoltána Gombocza (Zoltán Gombocz Commemorative Medal and Prize) przyznawanego przez Węgierskie Towarzystwo Językoznawcze wybitnym młodym językoznawcom.

Uwieńczeniem pierwszych 15 lat kariery naukowej dr. hab. Németha było zdobycie prestiżowego grantu ERC Starting Grant w programie Horyzont 2020 pt. „(Re)constructing a Bible. A new approach to unedited Biblical manuscripts as sources for the early history of the Karaim language”. Jest to projekt badawczy, w ramach którego powstaje cyfrowe wydanie całej Biblii Hebrajskiej w przekładzie na język karaimski wraz ze szczegółowym opisem językowym i paleograficznym źródeł. Wydanie będzie oparte na niepublikowanych dotychczas tekstach utrwalonych pismem hebrajskim, wliczając w to najstarsze zabytki piśmiennictwa karaimskiego. Badania mają również wymiar kulturowy, bowiem nie ma dziś takiego wydania Tanachu w języku karaimskim, z którego przedstawiciele tej mniejszości mogliby skorzystać podczas praktyk religijnych. Przekłady Biblii na język karaimski zachowały się w postaci starych rękopisów lub rzadkich druków napisanych czy też wydrukowanych pismem hebrajskim – pismem, którego dziś Karaimi czytać już nie potrafią. Odnalezienie i należyte opracowanie tych źródeł jest więc nie tylko ważnym wyzwaniem naukowym, ale ma również kluczowe znaczenie dla zachowania zagrożonej kultury karaimskiej, biorąc pod uwagę fakt, że Biblia hebrajska jest fundamentem religii karaimskiej jako jedyne źródło wartości moralnych.

Źródło informacji: „Język na językach” Magazyn Polskiej Akademii Nauk 3/55/2018

http://journals.pan.pl/Content/112363/PDF/16-19+nemeth_pol.pdf?handler=pdf

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_N%C3%A9meth

 

  • Kategoria "Nagroda Indywidualna"

dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK


 

  • Kategoria "Nagroda Indywidualna"

dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR  • Kategoria "Nagroda Indywidualna"

dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH  • Kategoria "Nagroda Indywidualna"

dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ


 

Naszej działalności jako RPK nie bylibyśmy w stanie prowadzić, gdyby nie pomoc ekspertów, realizatorów projektów, pracowników biur wsparcia uczelni, instytutów naukowych i wszystkich innych, z wiedzy których przez te ostatnie siedem lat korzystaliśmy. Bardzo dziękujemy!

Z tego wielkiego grona współpracowników chcielibyśmy wyróżnić dwie osoby, które Nas szczególnie i bezinteresownie wspomagały i przyznać nagrody specjalne za popularyzację nauki i programu Horyzont 2020:

 

dr hab. inż. Krzysztof Fic

Pan dr hab. inż. Krzysztof Fic, młody, wybitny naukowiec z Politechniki Poznańskiej. Specjalizuje się w elektrochemii i nauce o materiałach. Jest realizatorem licznych projektów badawczych, a także najważniejszego dla naukowców, prestiżowego grantu ERC. Cechuje go niesamowita otwartość i chęć do dzielenia się z innymi i swoją wiedzą, doświadczeniem oraz know-how w zakresie prezentacji siebie jako naukowca i podejściem do przygotowania projektów. Pan Krzysztof Fic często wspierał merytorycznie działania szkoleniowe RPK Kraków i zarażał innych badaczy swoim entuzjazmem, a także niezłomnością w zdobywaniu kolejnych szczebli kariery naukowej. Jego autorska formuła warsztatów, w trakcie których naukowcy ćwiczyli swoje prezentacje pomysłów badawczych pozwoliła im na przygotowanie się w przyszłości do drugiego etapu konkursu ERC. Pan Krzysztof Fic wielokrotnie konsultował wnioski składane do ERC przez naukowców. Swoim doświadczeniem w zakresie realizacji grantów ERC chętnie dzielił się z nowymi laureatami, pochodzącymi z polskich instytucji. Naukowcy starający się o granty ERC często w rozmowie z Nami (pracownikami RPK) odwołują się do sugestii i wskazówek laureata naszej nagrody specjalnej i oceniają je jako bardzo pomocne. Nam pracownikom RPK zostaje w pamięci „brukselski gofr” z opowieści Pana Fica, który miał być nagrodą pocieszenia za spodziewaną porażkę po panelu eksperckim, ale rzeczywistość okazała się całkiem inna - grant został przyznany.

 

prof. dr. hab. Alicja Józkowicz

Pani prof. Alicja Józkowicz jest wybitnym doświadczonym naukowcem z dziedziny biotechnologii, specjalizuje się w biotechnologii medycznej. Przez ostatnie lata związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie kieruje kilkuosobowym zespołem, z którym zrealizowała kilkadziesiąt grantów. Od wielu lat wspomaga działalność RPK Kraków w różnych aspektach. Jako wieloletni ekspert European Research Council Pani profesor chętnie wspiera naukowców w aplikowaniu o granty ERC. Wielokrotnie dzieliła się swoją wiedzą, jak przygotować dobry wniosek do agencji ERC i jak przekonać ekspertów do swojego pomysłu badawczego. Swoim doświadczeniem w zakresie kształtowania kariery naukowej w oparciu o granty, współpracę międzynarodową dzieli się w czasie warsztatów z młodymi naukowcami. Pani Alicja Józkowicz to także prelegent organizowanej przez Nas konferencji „Kobiety w nauce”, podczas której dzieliła się z uczestnikami „swoją ścieżką naukową”, która zawiodła ją do zdobycia prestiżowej nagrody program L’Oréal Dla Kobiet i Nauki, Pani profesor angażuje się również we wspieranie młodych naukowców. Prowadząc warsztaty w ramach corocznego wydarzenia Projekt NAUKOWIEC organizowanego przez Euraxess Kraków, starała się przekazać młodym badaczom, że w świecie nauki istnieje nie tylko jedna ścieżka rozwoju naukowego oraz udzielała rad, w jaki sposób planować swoją karierę od samego początku. W czasie powyższych spotkań laureatka nagrody specjalnej przekazywała bardzo cenne uwagi, wskazówki dla innych naukowców, które głównie wynikają z własnego doświadczenia zdobytego w różnych ośrodkach i zespołach badawczych, a także obserwacji innych badaczy w świecie nauki. Pani profesor posiada niesamowitą umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy praktycznej. Dzięki jej wskazówkom odnosi się wrażenie, że pisanie wniosków o granty jest proste i wystarczy tylko chcieć. Za każdym razem Pani profesor ujmuje nas swoją skromnością, wielkim szacunkiem do współpracowników i niesamowitą otwartością. Najlepszym podsumowaniem dokonań Pani profesor jest cytat z ankiety po warsztatach przez Nią prowadzonych. Uczestnik zwierzył się: „Myślę, że każdy marzy o pracy w zespole Pani profesor”.


 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali w przyszłym roku (jak się unormuje sytuacja epidemiologiczna).

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do zapoznania się z filmami o laureatach konkursu.

 


Pobierz:

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business