Szansa na zatrudnienie naukowca z zagranicy

2018-05-21 14:29:10
Nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia obiecujących naukowców z zagranicy w grantach indywidualnych Marii Skłodowskiej-Curie.

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie "European Fellowships" (MSCA-IF-EF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z Programem Horyzont 2020 na okres od 1 do dwóch lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Ponieważ istnieją znaczne dysproporcje w liczbie grantów indywidualnych MSCA realizowanych w poszczególnych krajach UE i stowarzyszonych z Programem Horyzont 2020, Komisja Europejska postanowiła wprowadzić mechanizm mający na celu zwiększenie liczby grantów indywidulanych realizowanych w krajach widening: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia   Kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina. Możliwość dodatkowego finansowania w tych krajach ma na celu odwrócenie niekorzystnego trendu i przyciągnięcie obiecujących naukowców.

Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną automatycznie przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru  Spreading Excellence and Widening Participation w Programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu. W 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wynosi 5 milionów euro, w 2019 - 6 milionów euro, a w 2020 - 7 milionów euro. O grant mogą się starać naukowcy, którzy składali wnioski do następujących paneli MSCA European Fellowships:

  • Standard European Fellowships (ST) – stypendia przynawane w ramach ośmiu paneli naukowych: CHE, SOC, ECO, ENG, ENV, LIF, MAT, PHY;
  • Career Restart Panel (CAR) – multidyscyplinarny panel dla naukowców pragnących powrócić do kariery naukowej po przerwie;
  • Reintegration Panel (RI) – multidyscyplinarny panel dla naukowców powracających do Europy;
  • Society and Enterprise Panel (SE) – multidyscyplinarny panel dla składających wniosek z instytucją goszczącą z sektora pozaakademickiego.

W ramach grantu instytucja goszcząca jest zobowiązana do zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych a finansowanie jest identyczne z tym, jakie przyznawane jest grantach indywidualnych MSCA: budżet wniosku liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy, podstawą wyliczeń są tzw. unit costs (koszty jednostkowe), a nie koszty rzeczywiste. Budżet jest niezmienny w trakcie trwania projektu, a raportowanie wydatkowanych środków polega na podaniu zrealizowanych osobomiesięcy. Na unit costs składają się :

  • living allowance (koszty wynagrodzenia naukowca) w kwocie 4 880 € miesięcznie (po przemnożeniu przez współczynnik korekcyjny w Polsce wynosi ono  3 684,4 € miesięcznie),
  • dodatek zawiązany ze zmianą miejsca zamieszkania (mobility allowance) w wysokości 600 miesięcznie,
  • dodatek rodzinny (family allowance) w wysokości 500 € miesięcznie,
  • ryczałt na koszty badań i szkoleń w wysokości 800 € miesięcznie,
  • ryczałt koszty pośrednie i koszty zarządzania: 650 € miesięcznie.

Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 roku. Przygotowanie aplikacji jest proste, a wnioski składane są wyłącznie elektronicznie poprzez portal Komisji Europejskiej Participant Portal. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu  z Regionalnym Punktem Kontaktowym, który znajduje się w Centrum Transferu Technologii – Galeria GIL pokój 102.

Aby dowiedzieć się więcej na temat grantów MSCA-IF zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

dr inż. Irena

dr inż. Irena Śliwińska

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business