HORYZONT EUROPA

HORYZONT EUROPA

 

Horyzont Europa (Horizon Europe, HE) to kolejny program inwestycyjny UE w zakresie badań naukowych i innowacji zaplanowany na lata 2021–2027.

 

BUDŻET zaproponowany przez Komisję Europejską to ok. 95,5 mld EUR.

 

GŁÓWNE CELE nowego programu ramowego to:

  • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej;
  • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;
  • realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie naszego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

 

BENEFICJENCI (mogący ubiegać się o granty)

  • Naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery naukowej,
  • zespoły naukowe i badawcze,
  • podmioty/jednostki naukowe i badawcze,
  • instytucje z sektora nauki i przemysłu,
  • podmiotu prywatne i publiczne,
  • przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie, duże),
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 

STRUKTURA HORYZONTU EUROPA

 

NOWOŚCI


Horyzont Europa wprowadza nowe podejście do finansowania innowacji i badań w celu zwiększenia udziału obywateli UE w wyborze najważniejszych tematów badawczych oraz decydowaniu o kierunkach rozwoju. W związku z tym wprowadzono instrumenty takie jak „Misje w Horyzoncie Europa” oraz „Partnerstwa Europejskie”.

 

MISJE W HORYZONCIE EUROPA

Program Horyzont Europa będzie się opierał na Misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. Każda Misja będzie funkcjonować jako zbiór działań – takich jak projekty badawcze, środki polityczne, a nawet inicjatywy ustawodawcze – dążących do osiągnięcia wymiernego celu, którego nie można osiągnąć za pomocą pojedynczych działań. Misje przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Planu Walki z Rakiem oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Obszary Misji UE:

 

PARTNERSTWA EUROPEJSKIE

Partnerstwa europejskie to inicjatywy, w ramach których Komisja Europejska wraz z partnerami prywatnymi i/lub publicznymi (zrzeszonymi najczęściej w ramach stowarzyszeń) zobowiązuje się do wspólnego wspierania rozwoju i wdrażania strategicznych agend badawczo - innowacyjnych.  Są kluczowym narzędziem wdrażania programu Horyzont Europa i znacząco przyczyniają się do realizacji priorytetów UE, a tym samym do rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W praktyce oznacza to, że odgrywają znaczącą rolę przy definiowaniu tematów konkursów wpisywanych do Programów Pracy w ramach poszczególnych klastrów.

Partnerzy zrzeszeni w ramach Partnerstw mogą reprezentować przemysł, uniwersytety, organizacje badawcze, organy świadczące usługi publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym fundacje i organizacje pozarządowe.

Więcej informacji na portalu Komisji Europejskiej

 

OTWARTA NAUKA W HORYZONCIE EUROPA

Kolejnym ważnym aspektem wprowadzonym w nowym programie ramowych jest zapewnienie otwartego dostępu zarówno do publikacji, jak i danych badawczych powstałych w wyniku realizowanych projektów.


 

PRZYDATNE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCE HORYZONTU EUROPA:

 

 

Kontakt:

mgr Anna

mgr Anna Armuła

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
mgr Magdalena

mgr Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
mgr Dawid

mgr Dawid Gacek

tel.: +48 12 628 26 74
Zobacz opis
mgr inż. Dorota

mgr inż. Dorota Markiewicz - Roszak

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
mgr Irena

mgr Irena Jakubiec

tel.: +48 12 628 25 42
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business