7. Program Ramowy - PODSUMOWANIE

 

Programy Ramowe stanowią największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Za ich pomocą Unia Europejska zapewnia trwały wzrost gospodarczy, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, a poprzez to stabilność i wzrost konkurencyjności rynków europejskich w świecie. W grudniu 2013 roku dobiegła końca siódma edycja programu ramowego (7PR), która trwała od 2007 roku.

 

7. Program Ramowy był kierowany przede wszystkim do sektora publicznego i prywatnego, uczelni, instytutów badawczych i prywatnych przedsiębiorstw (dowolnej wielkości), podmiotów pochodzących z obszaru Unii Europejskiej, a także w szczególnych przypadkach spoza UE. Beneficjentami byli zarówno indywidualni naukowcy oraz zespoły badawcze.

 

Budżet 7PR opiewał na sumę około 54 miliardów euro.

 

7PR dzielił się na cztery główne bloki (priorytety):

  • Współpraca (Cooperation),
  • Ludzie (People),
  • Pomysły (Ideas),
  • Możliwości (Capacities),

oraz dwa dodatkowe programy szczegółowe:

  • EURATOM ,
  • Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre)

 

 


 

 

Udział zespołów z Małopolski i Podkarpacia w 7. Programie Ramowym

dane z dnia 04.02.2014 r.
467 zakończonych konkursów

 

Niniejsze podsumowanie powstało na podstawie raportu, opracowanego przez KPK, a zawierającego statystyki dla 467 konkursów 7. Programu Ramowego, przeprowadzonych przez Komisję Europejską (KE) od 2007 roku. Pod uwagę zostały wzięte projekty, dla których umowy o dofinansowanie (Grant Agreement) zostały zawarte przed 25 października 2013 roku [5]. Dane statystycznie nie mogą być traktowane jako ostateczne, głównie z powodu wysokiego stopnia zmienności w czasie, bieżącego opracowywania najnowszych danych przez KE oraz wielu źródeł ich pochodzenia.

 

Pod względem kryterium liczby złożonych wniosków, w ujęciu ogólnopolskim podmioty z województwa małopolskiego zostały sklasyfikowane na 2. pozycji, za jednostkami z województwa mazowieckiego, natomiast podmioty z województwa podkarpackiego – na miejscu 11.

 

Według danych po 467 konkursach w Małopolsce jest bądź zostało już realizowanych 265 projektów, na Podkarpaciu
29 projektów.

 

Jeżeli chodzi o prestiżową w pewnym ujęciu koordynację projektów (po 467 konkursach), Małopolska uplasowała się na 2. pozycji (25 koordynacji), tuż za Mazowszem (93 koordynacji).

 

Poniższy diagram przedstawia te wyniki na bazie podziału geograficznego (administracyjnego):

 

 

Region małopolski koordynowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska osiągnął znaczący wynik w skali krajowej pod względem zaangażowania podmiotów w 7PR. Mazowsze, Małopolska i Wielkopolska (ta ostatnia z wynikiem 226 projektów) wyraźnie odcięły się od ośrodków i zespołów badawczych/ naukowych w pozostałej części kraju.

 

Szczegółowy podział danych oraz wartości liczbowe dotyczące Małopolski i Podkarpacia, a podane w dalszej części tekstu, pochodzą z opracowania po 413 konkursach w 7PR. Dlatego też znajdziemy 219 projektów w Małopolsce – wobec 246 na powyższym diagramie oraz 29 projektów na Podkarpaciu – wobec 36 na powyższym diagramie).

 

LP

Województwo/podział na jednostki administracyjne

Łączna liczba projektów w 7PR

Łączny budżet projektów z dofinansowaniem UE

Najaktywniejszy uczestnik
(z największą liczbą realizowanych projektów

1.

Woj. małopolskie

- Kraków i powiat krakowski

- pozostałe powiaty

219

205


14

42 352 241 €

Uniwersytet Jagielloński (56 projektów)

2.

Woj. podkarpackie

- Rzeszów i powiat rzeszowski

- pozostałe powiaty

29

24


5

6 431 652 €

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. (11 projektów)

*Źródło danych – baza danych 7PR E-CORDA. Opracowanie: Andrzej Galik – KPK.

 

 

W Małopolsce najpopularniejszym priorytetem tematycznym był program szczegółowy Ludzie (People) MSCA – 59 projektów, Information and Communication Technologies (ICT-Cooperation) – 23 projekty, natomiast na Podkarpaciu: Współpraca-Transport (Cooperation TPT) – 18, program szczegółowy Ludzie (People) MSCA – 4 projekty (po 413 konkursach).

 

 

W Małopolsce podmiotami, które zdobyły najwięcej grantów w 7PR, były przede wszystkim uczelnie wyższe (HES). Liderem został Uniwersytet Jagielloński (razem z Collegium Medicum) z 56 projektami, tuż za nim uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica – 44 projekty, a następnie Politechnika Krakowska – 16 projektów. Trzecie miejsce ex aequo zajął Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN z 16 projektami (dane po 413 konkursach – serwis E-CORDA).

 

Najaktywniejszymi uczestnikami i beneficjentami grantów unijnych na terenie województwa podkarpackiego w ramach 7PR zostali: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. – 11 projektów, a także Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – 8 projektów (po 413 konkursach).

 

 

 

Źródła danych:

1. E-CORDA – FP7 proposals and participants, wydanie 15.0 po 467 konkursach
2. E-CORDA – FP7 proposals and participants, wydanie 12.0 opublikowane 29.10.2012 r.- wyniki konkursów;
3. E-CORDA – FP7 grant agreements and participants wydanie 12.0 opublikowane 29.10.2012 r., spis projektów, które otrzymały dofinansowanie na mocy podpisanych umów grantowych z KE;
4. Eurostat, dane z zakresu nauki i technologii- mierniki opublikowane 31.01.2013 r. przedstawiające wartości za rok 2011 (z wyjątkami). W przypadku Grecji podano dane za rok 2007 lub wcale (www.epp.eurostat.ec.europa.eu).
5. „Udział Polski w 7. Programie Ramowym. Statystyki po 355 zakończonych konkursach”. Wyd. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE; Instytut Podstawowych Problemów Technicznych PAN; Warszawa maj/czerwiec 2013.
6. „Statystyki uczestnictwa Polski w 7. Programie Ramowym. Skrócony raport po 467 konkursach”; Opracował Zespół Analiz i Statystyk KPK; Warszawa 25 listopada 2013r.


 


 

 

Projekty 7PR w Politechnice Krakowskiej - tu znajdziesz listę projektów z 7PR realizowanych na naszej uczelni

 

 

Gwiazdy 7PR - poznaj najaktywniejszych uczestników 7. Programu Ramowego z województwa małopolskiego i podkarpackiego


Kontakt:

mgr Anna

mgr Anna Armuła

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
mgr Magdalena

mgr Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
mgr Dawid

mgr Dawid Gacek

tel.: +48 12 628 26 74
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business