Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

danych osobowych w związku z uczestnictwem w szkoleniu w ramach działalności

Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest również niezbędne w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w szkoleniu.

 

Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Panią/Pana Politechnice Krakowskiej w związku z prowadzeniem przez Politechnikę Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK Kraków) finansowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalne punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”, ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 grudnia 2020 r.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Krakowskiej jest możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.

Centrum Transferu Technologii (CTT PK), ramach którego prowadzony jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (RPK Kraków), jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu,
a także, w celach: komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją szkolenia, przesłania materiałów, dokumentacji szkolenia, w tym sporządzenia listy uczestników, celach związanych ze sprawozdawczością do instytucji finansujących wydarzenie oraz archiwizacyjnych.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane nam przez Panią/Pana podczas rejestracji
i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w oparciu o zgodę wyrażoną podczas rejestracji.

 

Okres przechowywania danych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu przetwarzania
lub do chwili wycofania zgody. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji projektowej lub finansowo-księgowej, archiwizacji, a także w okresie niezbędnym
do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku szkoleń finansowanych
z publicznych źródeł zewnętrznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi dysponowanie tymi środkami.

 

Udostępnianie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej, publicznym instytucjom finansującym działalność Politechniki Krakowskiej,
a także organom lub instytucjom Unii Europejskiej oraz profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Politechniki Krakowskiej specjalistyczne usługi wymagające dostępu do danych.

 

W celu organizacji szkoleń Politechnika Krakowska korzysta z serwisu ClickMeeting należącego do ClickMeeting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku /80-387/, ul. Arkońska 6/A4, KRS 0000604194. Pani/Pana dane osobowe takie jak adres email lub podane podczas logowania imię i nazwisko będą przechowywane w ramach konta Politechniki Krakowskiej
w serwisie ClickMeeting.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach serwisu ClickMeeting znajdą Państwo pod adresem:

https://clickmeeting.com/pl/legal

 

Uprawnienia

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu prawami:

 

1)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: rpk@transfer.edu.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;

2)    prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym nie będą podlegały  profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych (rozumianych jako państwa lub podmioty spoza EOG).

 

 

 


Pobierz:

Poleć znajomym:
 
Styczeń 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business