Horyzont 2020

HORYZONT 2020

 

Pełna nazwa: "Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation".

 

Polski odpowiednik: Horyzont 2020 (w skrócie - H2020).

 

Nazwa nowego programu ramowego została wybrana w specjalnie zorganizowanym przez Komisję Europejską konkursie internetowym. Z ponad 1 600 nadesłanych propozycji wybrano tę, której współautorkami były Czeszka Marcela Endlova oraz, co istotne, Polka Beata Zyngier (wyniki konkursu). Odejście od tradycyjnej numeracji kolejnych programów w nazwie (komponent "program ramowy" pojawia się jedynie w pełnej, rozszerzonej wersji)  nie stanowi oczywiście jedynej zmiany czy nowości w Horyzoncie 2020.

 

 

Horyzont 2020 skupia w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Łącząc trzy dotychczasowe inicjatywy narzędzi finansowego wspierania rozwoju nauki w Europie:

 1. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznej (dotychczas 7PR);
 2. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT);
 3. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) - wyłącznie w kwestiach dotyczących innowacyjności.

 

BUDŻET H2020

Zakładany budżet stanowi około 77,03 mld euro (bez EURATOM). Dla przypomnienia, budżet 7PR wynosił 50,521 mld euro.

 

BENEFICJENCI (mogący ubiegać się o granty)

 • Naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery naukowej
 • zespoły naukowe i badawcze;
 • podmioty/ jednostki naukowe i badawcze;
 • instytucje z sektora nauki i przemysłu;
 • podmiotu prywatne i publiczne;
 • przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie, duże);
 • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

 

H2020 posiada uproszczoną strukturę oraz wprowadza prostsze zasady aplikowania i udziału w konkursach dla szerszej grupy odbiorców. Ułatwienia dotyczą również samego rozliczania projektów.

 

UŁATWIENIA

 • uproszczony model finansowy - KE refunduje do 100% kosztów bezpośrednich, a w przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnych (ale w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%) i 25% wydatków pośrednich, co ułatwia przygotowanie kalkulacji projektu i jego rozliczenie;
 • kwalifikowalność podatku VAT, jeśli dana instytucja nie może go odzyskać;
 • czas od złożenia wniosku do przyznania dotacji skrócony z 12 do 8 miesięcy;
 • dwustopniowa procedura oceny wniosków przez ekspertów KE (naukowcy/ podmioty aplikujące w pierwszym etapie będą przygotowywać tylko skrócony opis projektu, a po pozytywnej ocenie przez ekspertów KE i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu – będzie trzeba przygotować pełny wielostronicowy opis);
 • zachowanie równowagi w liczbie finansowanych projektów (przyznanych grantów) dla małych i dużych projektów.

 

 

TRZY GŁÓWNE FILARY HORYZONTU 2020

 

Ten podział ma ułatwić ubiegającym się o środki poszukiwanie  i wybór konkursu, adekwatnego do dziedziny nauki, w której się specjalizują. W każdym z filarów i podlegających im rozdziałów można znaleźć konkretne ogłoszenia o konkursach (na portalu Komisji Europejskiej Participant Portal – o którym mowa będzie w dalszej części artykułu.)

1. DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE (EXCELLENCE IN SCIENCE)

 • granty dla najlepszych naukowców i ich zespołów przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC);
 • finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące technologie lub prowadzą do powstania nowych  (Future and Emerging Technologies – FETs);
 • stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie;
 • finansowanie infrastruktury badawczej.

 

2. WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (INDUSTRIAL LEADERSHIP)

 • badania z obszarów ważnych dla gospodarki: technologie informacyjno-komunikacyjne, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne (Key Enabling Technologies);
 • dostęp do instrumentów finansowania ryzyka na styku badań i wdrożeń (Access to Risk Finance);
 • wsparcie rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (Innovation in SMEs).

 

3. WYZWANIA SPOŁECZNE (SOCIETAL CHALLENGES)

 • zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
 • bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka;
 • bezpieczna, czysta i efektywna energia;
 • inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
 • działania dotyczące klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami;
 • Europa w zmieniającym się świecie – innowacyjne, otwarte społeczeństwa;
 • bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywatel.

 

NOWOŚCI

 • wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw krajom i regionom o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym:
  • ERA Chairs – możliwość finansowania kosztów zatrudnienia osoby z doświadczeniem międzynarodowym w jednostce naukowej o znaczącym potencjale badawczym, która pomoże nawiązać lub rozszerzyć zakres współpracy;
  • teaming – utworzenie nowych lub znaczące wzmocnienie istniejących centrów doskonałości przez najlepsze europejskie jednostki naukowe w słabiej rozwiniętych regionach Europy;
  • twinning – wzmocnienie określonego obszaru badań w ramach danej instytucji, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema, wiodącymi na arenie międzynarodowej, jednostkami naukowymi.
  • finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), także w zakresie usług, innowacji społecznych etc.;
  • wprowadzenie pilotażowej procedury: „szybka ścieżka do innowacji” (FTI) – przyspieszenie drogi od pomysłu do rynku;
  • finansowanie na podstawie stale otwartego zaproszenia do składania wniosków (czas na udzielenie dotacji nie przekracza 6 miesięcy).

 

 

Przydatne źródła informacji dot. Horyzont 2020:

 1. Główny serwis poświęcony Horyzontowi 2020 w ramach portalu wspólnotowego CORDIS (w j.angielskim) - informacje ogólne.
 2. Participant Portal: konkretne informacje, wszystko o konkursach H2020, zasady udziału w konkursach, ogłoszenia o konkursach (calls), dokumentacja, zakładanie profilu w systemie ECAS, logowanie, składanie wniosków aplikacyjnych (Submission service) i wiele innych.
 3. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK): http://kpk.gov.pl/
 4. Strona MNiSW poświęcona H2020: http://www.nauka.gov.pl/horyzont-2020/
 5. Pakt dla Horyzontu 2020 (MNiSW) - system identyfikowania, skutecznego wspierania i premiowania naukowców, zespołów badawczych i konsorcjów ubiegających się o finansowanie badań w ramach Horyzontu 2020
 6. Program „Granty na granty" (MNiSW) – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

Kontakt:

Anna

Anna Armuła

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
Magdalena

Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Dawid

Dawid Gacek

tel.: +48 12 628 26 74
Zobacz opis
Dorota

Dorota Markiewicz - Roszak

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
Dorota

Dorota Wilamska - Opido

tel.: +48 12 628 26 57
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business