Pierwiastek żeński w walce z Covid

2021-03-11 14:00:01
XIII. konferencja z cyklu "Kobiety w Nauce i Biznesie"

Po raz kolejny zaprezentujemy wspaniałe kobiety realizujące się w pracy naukowej i biznesowej. Czas pandemii jest pełen wyzwań, dlatego tegoroczna konferencja będzie się skupiać na badaniach związanych z koronawirusem.

 

Zapraszamy serdecznie na XIII. konferencję z cyklu Kobiety w Nauce i Biznesie, pt.: "Pierwiastek żeński w walce z Covid". Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w formie kilku spotkań online w dniach 7-9 kwietnia.

Naszymi prelegentami będą naukowcy, którzy prowadzą badania związane z Covid, przedstawicielki agencji finansujących badania (NAWA i NCN) oraz przedstawiciele administracji uczelni krajowych i KE, którzy omówią trudności w funkcjonowaniu instytucji w dobie pandemii.

 


AGENDA


 

7 kwietnia, godz. 9:00 - 11:00: Odpowiedź nauki na Covid

  • Dzień kobiet w nauce - podsumowanie konferencji UNESCO, Magdalena Wójtowicz, RPK Kraków
  • Bramka z Politechniki Krakowskiej w walce z koronawirusem, Katarzyna Ciemny, kierownik Działu Aparatury Naukowo-Medycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym; Wiktor Harmatys, Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, Politechnika Krakowska; Michał Jedynak, Politechnika Krakowska; Konrad Kobiela, Politechnika Krakowska

 

 


 

7 kwietnia, godz. 13:00 - 14:00: Oferta grantów NAWA

  • Mobilność naukowców w cieniu pandemii, Agnieszka Stefaniak-Hrycko, Dyrektor Biura, Biuro programów dla naukowców, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

 


 

8 kwietnia, godz. 9:00 - 10:30: Funkcjonowanie instytucji w dobie pandemii

  • Rok pandemii z perspektywy Brukseli, Aleksandra Hebda, urzędniczka Komisji Europejskiej w dyrekcji ds. Nauki i Innowacji
  • Problemy w realizacji projektów międzynarodowych w związku z pandemią Covid, Katarzyna Kubica-Oroń, Koordynator Zespołu ds. Programów  Badawczych Komisji Europejskiej, CAWP UJ

 

 


 

8 kwietnia, godz. 11:30 - 14:00: Polskie instytucje w walce z Covid

  • Kobiety nauki w pandemicznym kryzysie. Jak kryzysy uderzają w kobiety i dlaczego zawsze mocniej niż w mężczyzn?, dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski, Ekspertka TEAM EUROPE Komisji Europejskiej
  • Dez/informacja. Instytucje publiczne i media w akcji szczepień przeciwko COVID-19, dr Paulina Polak, Uniwersytet Jagielloński
  • „Air to be” lokalny system zapotrzebowania na tlen - fundamentalna i zrównoważona odpowiedź na Covid-19, prof. dr hab. Katarzyna Zarębska, Wydział Energetyki i Paliw, AGH,
  • Stary lek nowe wyzwania czyli jak okiełznać chlorochinę, dr hab. inż. Przemysław Jodłowski Politechnika Krakowska, dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 


 

9 kwietnia, godz. 9:00 - 10:00: Oferta grantów NCN

  • Oferta grantowa NCN, dr Marta Buchalska, Koordynator Dyscyplin, Nauki Ścisłe i Techniczne, Nardowe Centrum Nauki

 


 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej jest możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.

Centrum Transferu Technologii (CTT) jest jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej
i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.).

Cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w XIII. Konferencji z cyklu Kobiety w Nauce i Biznesie, pt.: "Pierwiastek żeński w walce z Covid", a także, w celach: komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją konferencji, dokumentacji konferencji, w tym sporządzenia listy uczestników, celach związanych ze sprawozdawczością do instytucji finansujących wydarzenie oraz archiwizacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe zostały przekazane nam przez Państwa podczas rejestracji i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, w zakresie niezbędnym dla wykonania w interesie publicznym zadania realizacji misji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, jaką jest prowadzenie kształcenia, działalności naukowej, kształtowania postaw obywatelskich oraz uczestnictwa w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu przetwarzania oraz przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez Politechnikę Krakowską,  a także przez wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, a w przypadku szkoleń finansowanych z publicznych źródeł zewnętrznych – także przez okres wymagany przepisami prawa regulującymi dysponowanie tymi środkami.

Udostępnianie danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji publicznej, publicznym instytucjom finansującym działalność Politechniki Krakowskiej, a także organom lub instytucjom Unii Europejskiej oraz profesjonalnym podmiotom świadczącym na rzecz Politechniki Krakowskiej specjalistyczne usługi wymagające dostępu do danych.

 

Uprawnienia

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu prawami:

1)    prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  ani podlegały profilowaniu.

 


Kontakt:

mgr Magdalena

mgr Magdalena Wójtowicz

tel.: +48 12 628 25 88
Zobacz opis
mgr inż. Joanna

mgr inż. Joanna Szypułka

tel.: +48 12 628 26 81
Zobacz opis
dr inż. Irena

dr inż. Irena Śliwińska

tel.: +48 12 628 26 60
Zobacz opis
mgr inż. Dominika

mgr inż. Dominika Krassowska

tel.: tel.: +48 12 628 26 57
Zobacz opis
Poleć znajomym:
 
 
Maj 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business