HR EXCELLENCE IN RESERCH - zagadnienia etyczne na PK

2019-04-11 12:27:51
Poszanowanie standardów etycznych stanowi wymóg stawiany przez Komisję europejską w ramach Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), mającej na celu ujednolicenie standardów zatrudnienia pracowników naukowych na rynku europejskim.

Politechnika Krakowska zapewnia poszanowanie podstawowych zasad etycznych. Społeczność akademicka w swojej działalności naukowej, pracowniczej i studenckiej zobowiązana jest do kierowania się zasadami sformułowanymi w Kodeksie Etycznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, który wytycza wzór postępowania zarówno dla władz i pracowników Uczelni, jak i  studentów i doktorantów.

Podstawowe wartości etyczne wyrażone w Kodeksie to: prawda, godność, wolność i autonomia nauki, odpowiedzialność, sprawiedliwość, tolerancja, pracowitość.

Poszanowanie standardów etycznych stanowi wymóg stawiany przez Komisję europejską w ramach Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), mającej na celu ujednolicenie standardów zatrudnienia pracowników naukowych na rynku europejskim. Elementem strategii jest wyróżnianie instytucji naukowych przestrzegających zasad wyrażonych w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Politechnika Krakowska posiada wyróżnienie HR Excellence in Research Award, które zobowiązuje nas do przestrzegania zasad etycznych i promowania dobrych praktyk w działalności naukowej. Zachęca równeiż do stosowania Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego Polskiej Akademii Nauk zawierający katalog dobrych praktyk w badaniach naukowych dotyczących postepowania z danymi naukowymi, procedur badawczych, autorstwa i publikowania wyników badań, recenzowania i opiniowania, formowania młodej kadry, relacji ze społeczeństwem, unikania konfliktów interesów.

Przypominamy również o konieczności przestrzegania zasad etycznych wymaganych przez instytucje finansujące badania naukowe i  grantodawców.

 

Poniżej prezentujemy kodeksy etyczne i linki do informacji dotyczących wymogów w przykładowych programach i instytucjach:

Program/Instytucja

Link

Dokumenty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-07-18-rzetelnosc-badan-naukowych

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania

Horizon 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm

European Code of Conduct for Research Intregrity

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/kodeks-etyczny/

Kodeks Etyczny Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

Poleć znajomym: