Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

2019-07-09 10:30:01
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie uruchomiło program Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w ramach:

  • programów badawczych Unii Europejskiej;
  • innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę.


Adresatami programu są:

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)

 

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF (http://www.osf.opi.org.pl/) od 15 lipca br.

Program nie ma charakteru konkursu. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 

Więcej informacji w komunikacie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-programu-pod-nazwa-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane


Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business