Spotkanie informacyjno - brokerskie ICT Proposers' Day 2016

2016-07-15 08:59:55
W celu umożliwienia nawiązania kontaktów i prezentacji pomysłów projektowych z obszaru ICT, KE oferuje pokrycie kosztów transportu wyłącznie dla naukowców i przedsiębiorców z tzw. nowych krajów członkowskich.

Dofinansowanie może objąć 11 osób z Polski.

Zasady dofinansowania określone przez KE:

 • Koszty transportu: przejazd pociągiem (pierwsza klasa) lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna); nie przewiduje się zwrotu kosztów w przypadku przejazdu samochodem, autobusem czy taksówką;
 • Agencja turystyczna obsługująca KE skontaktuje się z każdym wyselekcjonowanym uczestnikiem indywidualnie w celu uzgodnienia szczegółów przejazdu. Agencja będzie rezerwowała i opłacała bilety na uzgodnionej z uczestnikiem trasie.
 • Wyselekcjonowane osoby nie mogą we własnym zakresie ani rezerwować ani też opłacać biletów za przejazd, ponieważ Komisja Europejska nie będzie dokonywała zwrotów poniesionych kosztów.
 • W przypadku rezygnacji z udziału lub zamiany zaproszonej osoby należy odpowiednio wcześniej powiadomić KE za pośrednictwem eksperta z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
 • Zmiany po dokonaniu rezerwacji i wykupieniu biletów (zwłaszcza na samolot) nie będą możliwe.

 

W celu wyłonienia osób, które zostaną zgłoszone do dofinansowania przez KE, kandydat musi zgłosić do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE (KPK PB UE) swoją kandydaturę wysyłając następujące informacje:

Wypełniony, kompletny formularz: ICT_2016_PARTICIPANT FORM zawierający:

 • Dane osobowe i kontaktowe
 • Informacje, z jakiego miasta będzie planowany wyjazd/wylot (informacja niezbędna dla agencji organizującej transport).
 • Linki do:
  • Wypełnionego publicznego profilu potwierdzającego rejestrację na ICT Proposers’ Day 2016 (link 1)
  • Wypełnionego profilu na sesje networkingowe Face2Face Brokerage event, organizowane przez projekt Ideal-ist 2018 oraz sieć EEN (link 2),
  • Opcjonalnie link do prezentacji zgłoszonej do sesji tematycznej (link 3)

 

Aby spełnić wymagania zgłoszeniowe należy po kolei:

1. Zarejestrować się na ICT Proposers’ Day 2016.

Wypełnić wszystkie wymagane pola i zaznaczyć opcję „I want a Public Profile”.
Po zakończeniu rejestracji nasz profil znajdzie się na liście uczestników spotkania.
Wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORM - link 1.

2. Zarejestrować się na Face2Face Brokerage event

Wypełnić profil Face2Face.

Obowiązkowe jest wypełnienie opisu ORGANISATION INFORMATION (ABOUT US,AREAS OF ACTIVITY) oraz COOPERATION PROFILE.

COOPERATION PROFILE powinien zawierać opis (do wyboru):

- H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysł projektowy do konkretnego konkursu H2020) lub

- H2020 ICT EXPERTISE (przedstawienie zakresu kompetencji instytucji pod konkretny konkurs).

Po zakończeniu rejestracji profil znajdzie się na liście uczestników spotkań Face2Face Brokerage event.

Zbiorcza lista profili - wyszukać swój profil, skopiować link do niego i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORM – link 2.

3. Zarejestrować się na sesję tematyczną (opcjonalnie).

Wybrać z agendy jedną lub więcej sesji tematycznych.

Zgłosić swoją prezentację: w sekcji „Presentations” link „Submit your own”.

Taka prezentacja (max. 5 min.) powinna zawierać informacje o instytucji plus wstępne informacje o pomyśle projektowym pasującym do tematu sesji.

Wyszukać swoją sesję, w ramach sesji swoją prezentację, skopiować link do prezentacji i wstawić do ICT_2016_PARTICIPANT FORM - link 3.

4. Wypełniony formularz przesłać na adres: aleksandra.ihnatowicz@kpk.gov.pl

 

Weryfikację zgłoszeń przeprowadzi zespół ICT z KPK PB UE, wspólnie z reprezentantem z MNiSW- Delegatem krajowym do Komitetu Programowego ICT.

Terminy:

 • 24.07.2016 (godz. 24:00) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE;
 • 28.07.2016 – wyłonienie listy uczestników i wysłanie powiadomienia do wyselekcjonowanych osób;
 • 28.07.2016 – wysłanie listy wyłonionych uczestników do KE.

 

Zasady formalnej weryfikacji zgłoszeń: Zasady merytorycznej weryfikacji zgłoszeń:

-Oferta finansowania kosztów podróży ze strony KE skierowana jest do naukowców i przedsiębiorców, którzy wyrażą gotowość do wygłoszenia prezentacji podczas sesji tematycznych oraz uczestnictwa w sesjach brokerskich.

-Prezentacja ma dotyczyć zaprezentowania organizacji macierzystej uczestnika spotkania oraz pomysłów projektowych związanych z obszarem ICT (max. 5 min. prezentacja przygotowana w ppt);

-Z każdej organizacji dofinansowanie może uzyskać tylko jedna osoba;

-W przypadku dużych organizacji (np. uczelni wyższych) będzie brane pod uwagę pochodzenie z danej jednostki organizacyjnej (np. z Wydziału, Katedry, czy Zakładu).

-Pierwszeństwo będą miały osoby i organizacje, które w poprzednich latach nie uzyskały dofinansowania;

-Kolejność nadesłanych kompletnych zgłoszeń (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) będzie brana pod uwagę.

-Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę (nie dotyczy pola z link 3).

-Linki zawarte w formularzu (ICT_2016_PARTICIPANT FORM) muszą prowadzić do pełnych opisów składających się z co najmniej kilkuzdaniowych informacji.

-Na zgłoszenia czekamy max. do niedzieli, 24 lipca 2016 (do końca dnia- do 24:00). Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

-Ocena zbieżności pomysłów projektowych i ofert partnerstwa z założeniami konkursowymi tematów związanych z ICT w nadchodzących konkursach 2016-2017, programu H2020.

-Wyżej oceniane są COOPERATION PROFILE zawierające H2020 ICT PROJECT IDEA (pomysły projektowe), niżej te z H2020 ICT EXPERTISE

-Zgłoszenia zawierające link do prezentacji (link 3) są dodatkowo punktowane.

 

Więcej informacji o spotkaniu ICT Proposers' Day 2016 (26-27.09.2016, Bratyslava)

Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Fundusze strukturalne dla PK
Science to Business