Innovation coach oraz STEP I - pomoc w uzyskaniu środków na B+R+I

2020-04-07 08:06:37
Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z dwóch nowych narzędzi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które pomogą otrzymać środki na B+R+I.

1. INNOVATION COACH -  oferta dla przedsiębiorców - producentów, którzy jeszcze nie korzystali do tej pory z funduszy europejskich i strukturanych na B+R+I, a chcieliby wprowadzić do swojej firmy innowacyjny produkt, usługę, proces.

Dzięki Innovation Coach przedsięborca dowie się, co zrobić, aby rozpocząć prace badawcze-rozwojowe, wprowadzić nowe rozwiązania, a także pozyskać fundusze z Unii Europejskiej.

Przedsięborca otrzyma indywidualnie dobranego do jego potrzeb trenera innowacji (coacha), który przeprowadzi usługę coachingu.

Usługa składa się z trzech etapów:

 1. Analiza przedsiębiorstwa, branży i otoczenia firmy.
 2. Spotkanie z coachem w siedzibie firmy –  wspólna praca nad wykreowaniem innowacji.
 3. Opracowanie rekomendacji dla przedsiębiorcy, zawierającej kierunki i ścieżki wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie, możliwości pozyskania środków na innowacje z Unii Europejskiej.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

Co zrobić, aby przystąpić do Innovation Coach:

zarejestruj się na stronie: www.innovationcoach.pl i czekaj na kontakt ze strony konsultanta lub skontaktuj się bezpośrednio z nami (ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, PODKARPACKIEGO i LUBELSKIEGO):

Anna Armuła: armula@transfer.edu.pl

Irena Śliwińska: sliwinska@transfer.edu.pl

Magdalena Wójtowicz: wojtowicz@transfer.edu.pl

tel.: 12 628 26 60 lub 12 628 25 88

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=cHkbLl7PIoI

 

2. STEP I Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt. Bezpłatne i dostępne na wyciągnięcie ręki narzędzie, które pozwoli przedsiębiorcy szybko i skutecznie przygotować się do ubiegania o wsparcie z Funduszy Europejskich.

Co należy zrobić?

Wystarczy wejść na stronę internetową www.step.gov.pl, wypełnić i wysłać formularz do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu.

Konsultanci sprawdzą, czy pomysł wpisuje się w Program Inteligentny Rozwój lub wskażą inne źródła jego sfinansowania.

Jeśli pomysł wpisuje się w POIR, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej.

Ekspert:

1.wskaże źródła finansowania z Funduszy Europejskich, a przede wszystkim z Programu Inteligentny Rozwój,

2.wskaże konkurs PO IR, do którego kwalifikuje się  pomysł oraz instytucję do której należy złożyć wniosek,

3.pomoże jasno i precyzyjnie określić cele projektu i jego główne założenia,

4.przekaże kluczowe informacje o konkursie niezbędne na etapie opracowywania wniosku,

5. określi mocne i słabe strony pomysłu w kontekście rekomendowanego konkursu PO IR,

6. przedstawi praktyczne i konkretne rekomendacje, których wdrożenie zwiększy szanse przedsiębiorcy na uzyskanie dofinansowania na realizację pomysłu.

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=pj1Mg_2o7lo

 

Skorzystaj z Innovation Coach lub STEP I i zdobądź środki na wprowadzenie innowacji w swojej firmie.

 Poleć znajomym:
 
 

Zobacz również

 • Łatwiejszy kredyt dla nowoczesnych MSP

  28.05.2013
  Innowacyjne polskie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów - Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Bank Pekao podpisały umowę w ramach Instrumentu Podziału Ryzyka. więcej
 • Nowy system finansowania innowacyjności w Polsce

  17.06.2013
  Tworzenie innowacyjnych rozwiązań jest bardziej skuteczne jeśli jest zarządzane i wdrażane we współpracy z biznesem. NCBR dzięki swoim programom sukcesywnie zwiększa udział przedsiębiorców w procesie tworzenia nowych technologii w sektorze B+R. więcej
 • Innowacyjny wyścig

  16.09.2013
  Polska znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce państw UE pod względem poziomu innowacyjności. To wskaźnik, który mierzy stopień, w jakim pomysły opracowane w innowacyjnych sektorach trafiają na rynek. więcej
 • Druga edycja Innovators under 35 Poland OTWARTA!

  15.02.2016
  Druga edycja Innovators under 35 Poland, prestiżowego międzynarodowego konkursu skierowanego do młodych liderów nowych technologii więcej
 • Mała ustawa o innowacyjości

  24.08.2016
  Przyjęto projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, przedłożony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. więcej
 • Warsztaty ERC w Wiedniu (11-12 maja)

  16.03.2018
  Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 11-12 maja 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyc więcej
 • Innovation Coach - Info Day w Krakowie, 9 stycznia 2020

  04.12.2019
  Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa. więcej
 • Innovation Coach - Info Day w Rzeszowie, 11 lutego 2020

  16.01.2020
  Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa. więcej
 • Innovation Coach - Info Day w Lublinie, 18 lutego 2020

  31.01.2020
  Zapraszamy przedsiębiorców na Dzień Informacyjny w ramach którego przedstawimy Państwu ofertę finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR), programu Horyzont 2020 oraz nadchodzącego Horyzontu Europa. więcej
 • Skorzystaj ze wsparcia eksperta ds. innowacji – Innovation Coach

  31.01.2020
  Zachęcamy firmy do udziału w nowym projekcie Innovation Coach realizowanym przez CTT PK na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. więcej
 • GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY ds. BADAŃ NAUKOWYCH szansą dla wybitnych naukowców

  28.04.2020
  ERC wspiera bardzo innowacyjne i ryzykowne przedsięwzięcia badawcze, które zmieniają oblicze światowej nauki. Pionierskie pomysły mogą być zgłaszane w każdej dziedzinie nauki pod warunkiem, że wnoszą przełom w badaniach naukowych. więcej